Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Start av och orsaker till ätstörningar, anorexia, bulimia, hetsätning

Sammanfattning: Det finns ett antal olika faktorer som kan starta och förhindra ätstörningar. Ofta är det ett samspel av orsaker som leder till anorexia (självsvält), bulimia (hetsätning) mm.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Start av och orsaker till ätstörningar, anorexia, bulimia, hetsätning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 09 okt 2006.

Vilka faktorer kan starta en ätstörning (anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning)?

Svar:

Ätstörningar ansågs tidigare bero på familjen, men nuförtiden är man försiktig med att ge familjen skulden eftersom ätstörningar kan ha många orsaker. Variabler som man ändå kan hitta i den drabbades familj är:

Kommunikationssvårigheter mellan familjemedlemmarna.

En mer eller mindre allvarlig oförmåga att identifiera känslor.

Allvarliga bekymmer beträffande vikt och kroppsstorlek hos familjemedlemmar (förutom hos patienten).

Nära släktingar till den drabbade patienten lider i högre utsträckning än normalt av affektiva sjukdomar som depression, samt alkoholism och ätstörningar.

Risken för ätstörningar och andra känslomässiga sjukdomar minskar om individen har:

En tydlig och realistisk kroppsuppfattning.

Medvetenhet om sitt mentala fungerande.

En tydlig upplevelse av gränser mellan sig själv och övriga världen.

Effektiva strategier för att kunna kontrollera sina impulser, känslor och önskningar.

Självkänsla.

Känsla av personlig identitet.

Känsla av sammanhang och individualitet.

Alltså: Ju mer medveten och utvecklad en person är desto mindre risk för olika psykiska besvär, inklusive ätstörningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-causes-initiators Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.