Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Har familjer med ätstörningar ett ansvar?

Sammanfattning: Hos familjer där ätstörningar förekommer syns ofta samma typ av problematik, t.ex. kommunikationsproblem och svårigheter att uppfatta känslorektioner.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Har familjer med ätstörningar ett ansvar?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 02 okt 2006.

Är ätstörningar hela familjens ansvar?

Svar:

Det finns sedan lång tid tillbaka en stor kunskap om familjefaktorers inverkan vid ätstörningar. Under många år har forskare sett på ätstörningar som ett problem orsakat av patientens individuella familjesituation.

På senare tid har dock de läkare som var anhängare av denna teori blivit mer försiktiga. Det har visat sig att ätstörningar är sjukdomar orsakade av en rad samverkande faktorer. I många patienters familjer har man sett liknande problem:

 • varierande nivåer av kommunikationsproblem mellan familjemedlemmarna
 • varierande grad av oförmåga att uppfatta och känna igen känsloreaktioner
 • allvarliga tankar kring vikt och kroppsutseende bland någon eller några av familjemedlemmarna, andra än patienten
 • hög frekvens av känslomässig personlighetsstörning, alkoholism, och olika typer av ätstörningar bland närstående släktingar till patienten

I allmänhet kan man säga att en familjesituation kan orsaka känslo- och ätstörningar om familjemedlemmen inte får stöd att skapa en självkänsla som inkluderar:

 • en realistisk kroppsuppfattning
 • en medvetenhet om mentala funktioner
 • en klar uppfattning om gränsen mellan sig själv och omvärlden
 • effektiva anpassningsstrategier för att kontrollera impulser, känslor och önskningar.
 • en fungerande självkänsla
 • en god uppfattning om den personliga identiteten
 • ett inre sammanhang och en känsla av individualitet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-causes-family Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.