Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hunger och mättnad är något man lär sig som spädbarn

Sammanfattning: Hunger är en av våra medfödda drifter. Att lära sig tolka denna hunger är något vi lär oss redan som spädbarn av vår omgivning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hunger och mättnad är något man lär sig som spädbarn

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 10 aug 2008.

Är inte hunger och mättnad en medfödd drift?

Svar:

Hunger är en medfödd drift, men det behövs inlärning för att man ska bli medveten om den och lära sig att använda sin hunger på ett lämpligt sätt.

Att känna hunger, och att skilja hunger från andra känslor, är alltså inte bara medfött utan även något man lär sig. Föreställningen av hunger som enbart en medfödd drift har gjort det svårt att förstå hur ätstörningar fungerar. Förmågan att känna frisk hunger och mättnad kan också skadas av att man bantar eller svälter.

Hungerdriften kan utvecklas så, att den kan fullfölja sin uppgift eller den kan utvecklas onormalt och sedan missbrukas för att dölja psykisk smärta eller omedvetna konflikter.

Man behöver skilja på kroppens fysiska behov av näring och individens förmåga att uppleva dessa behov för att kunna förstå hur ätstörningar fungerar. Förmågan att känna äkta hunger kan störas av brist på föda och undernäring. Till och med hos råttor behövs någon typ av kunskap genom inlärande för att kunna äta på ett lämpligt sätt. Hos människor, som har en mycket mer komplex hjärna, är inlärningsvägarna också mer komplexa. Man glömmer inlärandets betydelse för förmågan att uppfatta hunger om man enbart föreställer sig funktionen som en medfödd drift, en grundläggande del av organismens fysiologiska arv, som bara ytligt kan modifieras av miljön.

Människor som inte har ätstörningar, behåller ungefär samma vikt år efter år, och äter mellan 2000 och 3000 kalorier per dag. Antag en person som äter i medeltal 2500 kalorier per dag. Om den personen ökade sitt ätande med bara en procent, till 2525 kalorier per dag, så skulle han eller hon gå upp i vikt med flera kilo per år. Eftersom vikten inte ökar, så måste alltså kroppens mättnad och hunger vara så exakt, att den slår fel på mindre än en enda procent. För att kunna göra denna exakta reglering, kombinerar hjärnan signaler från bl.a. magsäcken (hur full den är), tarmarna (enzym som bildas vid spjälkning av fett), blodet (blodsockerhalten), smak och lukt och kunskap om vad man just ätit. Det är inte konstigt att denna komplicerade process lätt kan störas av felaktig inlärning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-psy-hunger-born-with Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.