Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Barnuppfostran och ätstörningar

Sammanfattning: Ätstörningar grundläggs tidigt i livet. Barn behöver lära sig att skilja på hunger och andra känslor. Använd inte mat som belöning, utan bara när barnet behöver mat.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Barnuppfostran och ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 14 okt 2005.

Hur skall man uppfostra barn så att de inte får ätstörningar? Hur kan jag som förälder förebygga att mina barn får ätstörningar?

Svar:

Föräldrar kan hjälpa sitt barn att utveckla en riktigt fungerande hunger. De kan hjälpa barnet att känna igen sina verkliga känslor. T.ex. bör de bara ge barnet mat, när barnet verkligen är fysiskt hungrigt. De bör inte ge barnet mat som belöning eller tröst eller tvinga det att äta upp maten – de bör undvika allt som vilseleder barnet genom att förknippa ätande med något annat än äkta fysisk hunger.

Man ska lyssna på barnet så att man förstår barnets egna känslor och behov. Man ska visa barnet att man respekterar barnets olika behov. Barnet kan inte alltid få som det vill, men det kan få förståelse för sina upplevelser. När det gäller mat ska barnet äta när det själv är hungrigt och äta just så mycket att det blir mätt.

Tvinga aldrig ett barn att äta. Mera . Belöna inte barnet med mat. Straffa inte barnet genom att undanhålla mat. Låt inte maten bli för viktig. Äter gör man i första hand för att bli mätt och få näring. Roa sig kan man göra på annat sätt. Servera riktig mat, inte snask och kaffebröd.

Grunden till ätstörningar läggs ofta redan under barnets tre första levnadsår, men utvecklingen fortsätter sedan under hela uppväxten.

Omgivningen måste under denna period reagera på ett sätt som passar till barnets verkliga känslor. Bara då kan barnet lära sig att organisera de avgörande byggblocken för att förstå sig själv och handla adekvat och effektivt. Innan barnet lärt sig detta, kan det inte skilja på olika behov och impulser. Om det inte lär sig detta, kommer det att växa upp förvirrat när det försöker att skilja biologiska och känslomässiga upplevelser. En sådan människa känner sig hjälplöst styrd av yttre krafter.

Hur felutvecklingen fungerar kan man se genom att studera ätandet. När vårdaren erbjuder mat som svar på skrik som betyder behov av näring, kommer barnet så småningom att lära sig känna igen en äkta "hunger" som skiljer sig från andra spänningar och behov. Om å andra sidan vårdarens reaktioner inte är adekvata, t.ex. om vårdaren försummar, överbeskyddar, hämmar eller är obegränsat tillåtande, blir resultatet hos barnet en förvirrad röra. När barnet blir äldre kommer det inte att kunna skilja mellan hunger och mättnad eller mellan näringsbehov och andra känslor av obehag och spänning.

Bör tjocka barn banta?

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-child-raising Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.