Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur barn reagerar på trauma och psykologiska effekter av sexuella övergrepp på barn

Sammanfattning: Beskrivningar av hur barn reagerar på trauma; sexuella övergrepp/våld och dess psykologiska effekter .

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur barn reagerar på trauma och psykologiska effekter av sexuella övergrepp på barn

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 12 okt 2006.

Vad är typiska reaktioner på traumatiska händelser i barndomen, såsom sexuella övergrepp, våld, krig?

Svar:

Reaktioner på trauma kan visa sig med en gång efter den traumatiska händelsen eller dagar eller till och med veckor efteråt. Symptomen på de traumatiska reaktionerna kan vara mycket individuella och beror på barnets ålder.

För mycket små barn är det typiskt med en stark rädsla för att skiljas från föräldrarna. De kan visa beteenden från tidigare utvecklingsstadier (regressivt beteende) som sugande på tummen, sängvätning eller att inte kunna sova ensam i sin säng längre (mörkrädsla).

Förändringar i det sociala beteendet med släktingar, på dagis eller i skolan som tillbakadragenhet, orolighet eller förändringar i uppmärksamhetsfunktionerna (oförmåga att vara uppmärksam) samt även sömnproblem eller mardrömmar kan bero på trauma. Vissa barn rapporterar endast somatiska besvär eller andra kroppsliga symptom.

Ungdomar beskriver minnesbilder eller kluvna symptom. Social tillbakadragenhet och undvikande av alla stimuli som är nära bundna till traumat (traumatiska avtryckare) är mycket typiska vid traumatiska upplevelser. Vissa ungdomar försöker självmedicinera med alkohol och droger för att kompensera minnesbilder och stora emotionella rubbningar.

Många barn eller ungdomar är rädda att tala om sina traumatiska erfarenheter, speciellt om nära släktingar är involverade. De kan till och med känna svår skuld över sitt misslyckande i att inte ha kunnat förhindra den traumatiska händelsen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-trauma-symptoms Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.