Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Epilepsi och kriminellt beteende

Sammanfattning: Jag har läst att epilepsi kan orsaka kriminellt beteende. Stämmer det?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Epilepsi och kriminellt beteende

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 28 aug 2008.

Jag har läst att epilepsi kan orsaka kriminellt beteende. Stämmer det?

Svar:

Äldre kliniker ansåg att epilepsi alltid skulle beaktas som en möjlig diagnos när ett våldsamt brott hade begåtts, särskilt sådana brott som skett i så kallat "blint raseri". Gamla rättsmedicinska texter beskriver kriminella med "epileptoid natur", vilket ansågs vara ett mentalt drag som gjorde dem benägna till våldsbrott.

Påföljande undersökningar fann inga bevis för detta förslag. En skandinavisk studie med nästan 1000 epileptiker fann ingen majoritet av kriminellt beteende om det inte fanns någon psykiatrisk störning. Nyare studier av förekomsten av epilepsi i brittiska fängelser fann att epileptiker var något mer representerade, men detta klargör bara att de oftare hamnar i fängelse, inte att de är mer kriminella (dessutom bekräftades inte dessa resultat i liknande studier i Italien och Frankrike.

Hur som helst är epileptikers brott sannolikt inte mer våldsamma än andra förbrytares. Om det finns någon länk mellan farlighet och epilepsi, så beror den förmodligen på komplikationerna med det och inte på anfallen i sig och en sådan koppling bör aldrig ses som en allmän regel.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-epilepsy-crime Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.