Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Antisocial personlighetsstörning

Sammanfattning: Personer som lider av antisocial personlighetsstörning har ofta bristande impulskontroll samt saknar skuldkänslor och förståelse för normer och regler.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Antisocial personlighetsstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Tasja Klausch
Första version: 01 jan 2007.
Senaste ändring: 28 feb 2007.

Personer med antisocial personlighetsstörning visar oftast mycket lite hänsyn till andra människor. De har bristande impulskontroll vilket kan leda till att de skadar personer i sin omgivning. Personer med denna störning har svårt att planera sina handlingar och agera förutseende. De saknar både skuldkänslor och förståelse för sociala och samhälleliga normer. Antisocial personlighetsstörning är mer vanligt förekommande hos män än hos kvinnor.

Faktorer som delvis kan predicera antisocial personlighetsstörning är bland annat antisocialt beteende hos fadern, allkoholmissbruk hos föräldrarna, avbruten utbildning, separation från en förälder och att personen blivit utsatt för misshandel av sina föräldrar.

I DSM-IV görs en stark koppling mellan brottslighet och antisocial personlighetsstörning. Det är viktigt att påpeka att inte alla brottsligar är antisocialt personlighetsstörda.

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, mer) beskriver antisocial personlighetsstörning som ett genomgående mönster av bristande respekt för och kränkning av andras rättigheter som varat sedan 15-årsåldern. Mönstret tar sig minst tre av följande uttryck:

  • är oförmögen att anpassa sig till rådande normer för lagligt beteende vilket visar sig i upprepade brottsliga handlingar
  • har ett bedrägligt beteende, vilket visar sig i upprepade lögner, bruk av falska namnuppgifter eller försök att lura andra för nöjes eller personlig vinnings skull
  • är impulsiv eller oförmögen att planera
  • är irritabel och agressiv, vilket visar sig i upprepade slagsmål eller misshandel
  • nonchalerar obekymrat såväl egen som andras säkerhet
  • är ständigt ansvarslös, vilket visar sig i en oförmåga att etablera arbetsförhållanden eller att uppfylla ekonomiska åligganden
  • visar brist på ångerkänslor, vilket visar sig i likgiltighet eller bortförklaringar efter att ha sårat, svikit eller bestulit någon

Dessutom måste personen vara minst 18 år gammal samt ha uppvisat en uppförandestörning med debut före 15 års ålder.

Det antisociala beteendet får inte endast uppvisas i samband med schizofreni (mer) eller manisk episod (mer) om personen ska kunna räknas som antisocialt personlighetsstörd.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-antisocial Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.