Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Varför använda psykostimulantia (Concerta, Ritalin, Adderall, etc.) mot ADHD? Finns det risk för missbruk?

Sammanfattning: Vilka effekter har psykostimulantia vid behandling av ADHD?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Varför använda psykostimulantia (Concerta, Ritalin, Adderall, etc.) mot ADHD? Finns det risk för missbruk?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 24 feb 2008.

Vilka effekter har psykostimulantia vid behandling av ADHD? Finns det risk att medicinerna (Concerta, Ritalin, Adderall, etc.) orsakar missbruk?

Svar:

Psykostimulantia som finns i till exempel Ritalin vet man hjälper mot hyperaktivitet. Detta är dock inte det enda symptomet vid ADHD som kan förändras av sådan medicinering. I en behandling av ADHD där man kombinerar olika behandlingssätt påverkar stimulantia inte endast kärnsymptomen (hyperaktivitet, uppmärksamhetsnedsättning och impulsivitet) positivt, utan har även visat sig ha långvariga effekter på:
  • Specifika kognitiva funktioner som inlärning, arbetsminne och andra uppmärksamhetsfunktioner.
  • Förbättrat socialt fungerande med bättre kamratrelationer, fler vänner och socialt främjande beteende.
  • Bättre klassrumsbeteende och akademisk funktion med reducering av störande beteende och förbättring i att följa lärarens anvisningar.
  • Förbättrade relationer med föräldrar och syskon och färre vredesutbrott.
  • Humörförbättring med mindre aggressiva och störande beteenden.
Detta kan ha stor påverkan på utvecklingen av självkänsla och social interaktion. Barn med ADHD löper en högre risk för drogmissbruk eller beroende. Behandling med psykostimulantia förhindrar detta dåliga utfall för dem.

Psykostimulantia har visat sig vara till fördel även för barn med trotssyndrom eller uppförandestörning. Aggression, ljugande, stjälande eller andra konflikter med lagen påverkas. Vanligtvis blir dessa barn mindre benägna till svåra olyckor om de behandlas med psykostimulantia inom en bra medicinsk och psykosocial inramning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-stimul-target Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.