Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Biverkningar av psykostimulantia (Methylphenidate, Concerta, Ritalin)

Sammanfattning: De flesta biverkningar av psykostimulantia (Methylphenidate, Concerta, Ritalin) är små och håller inte i sig särskilt länge.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Biverkningar av psykostimulantia (Methylphenidate, Concerta, Ritalin)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 aug 2003.
Senaste ändring: 06 aug 2006.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av psykostimulantia (Methylphenidate, Concerta, Ritalin)?

Svar:

När man tar psykostimulantia är biverkningarna oftast små och koncentrerade till de första dagarna eller veckorna av behandlingen. Biverkningarna är en följd av att medicinen stimulerar det autonoma nervsystemet (sympatiska och parasympatiska nervsystemet).

Aktivering av det sympatiska nervsystemet kan medföra en liten ökning av pulsen. Vissa patienter kan få hjärtklappning och/eller takykardi (skakningar och/eller snabb ojämn hjärtrytm) som en följd av detta, men vanligtvis medför det inte några allvarliga problem. Även blodtrycket kan öka lite grann, vilket personer med högt blodtryck bör se upp med. I sällsynta fall kan denna ökning av blodtrycket leda till yrsel.

Den vanligaste biverkningen av mediciner som stimulerar sympatiska nervsystemet är sömnsvårigheter. Därför bör dessa mediciner inte tas på eftermiddagen eller kvällen. (Vissa patienter får dock mindre sömnproblem om de tar psykostimulantia på sena eftermiddagen, eftersom deras hjärnaktivitet minskar).

Vanliga biverkningar då det parasympatiska nervsystemet stimuleras är dålig aptit, magproblem och ibland huvudvärk. Allvarliga biverkningar, eller biverkningar som håller i sig under lång tid, är dock extremt ovanliga.

Nervcellstillväxten

Det har tidigare diskuterats om att förändringar av nervcellstillväxten skulle kunna vara en möjlig biverkning av psykostimulantia. En tysk neurobiolog försökte till och med få uppmärksamhet i media genom att påstå att intag av psykostimulantia kan leda till Parkinson. Men nej, det finns inget samband mellan intag av psykostimulantia och Parkinson. Det finns faktiskt inte ett enda fall där ett barn med diagnosen ADHD har utvecklat Parkinson senare i livet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-stim-sideeffect Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.