Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD - Vid vilken ålder bör barn börja ta medicin?

Sammanfattning: Vad man bör veta innan man inleder en medicinsk behandling av ADHD.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD - Vid vilken ålder bör barn börja ta medicin?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 13 maj 2007.

Vad bör man tänka på innan man börjar medicinera för ADHD? Vid vilken ålder bör man börja?

Svar:

Den medicinska delen av den multimodala behandlingen av ADHD är inte farlig och ger heller inga långvariga biverkningar. Det är dock bra att vara välinformerad om medicineringen i stort! Efter att en exakt diagnos av ADHD har gjorts och andra alternativa diagnoser har uteslutits, bör den ansvarige hålla ett terapeutiskt samtal med de berörda gällande:
  • Förväntningar på behandlingen och mål för terapin. Ibland måste mer realistiska mål definieras.
  • Det är viktigt att informera om de vanligaste effekterna av psykostimulantia men att fokusera på patientens egen självkontroll och ansvar för att ändra sitt beteende. Medicinen kommer inte att ändra beteendet eller lösa några problem. Barnet kommer fortfarande att vara kapabelt att vara olydigt och busigt. Men om medicinen fungerar som den ska, ska barnet kunna kontrollera och undertrycka det dåliga beteendet - om han eller hon verkligen vill.
  • Grundläggande principer om självkontroll över symtomen och eventuellt motsatta effekter bör etableras.
  • Information om riskerna och fördelarna av medicinen.
  • Sannolikheten av motsatta effekter och eventuella problem med titrering av den rätta dosen bör diskuteras. Patienten och dennes familj bör informeras om möjliga symtom på för hög eller för låg dos.

Inled medicineringen endast om du och ditt barn informerats väl om medicineringen och alternativa behandlingsformer. Om ni fortfarande är tveksamma och undrar över något tveka inte att fråga. Det är också bra att kontakta andra i samma situation, ex en s.k . självhjälpsgrupp.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-med-start Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.