Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Medicinering vid ADHD

Sammanfattning: Låga doser av psykostimulantia (Concerta och Ritalin) används ofta för behandling av ADHD.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Medicinering vid ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2015-10-22.

Vilken medicinering kan användas vid behandling av ADHD?

Svar:


Ritalin-tabletter

Farmakologisk behandling är ett alternativ vid behandling av ADHD då man använder flera olika behandlingsformer. Även om stimulantia (metylfenidat, amfetamin, dexamfetamin, metamina) är det som brukar användas, så har anti-depressiva mediciner också positiva effekter vid behandling av ADHD.

Metylfenidat är det mest använda preparatet i farmakologisk behandling av ADHD. Namn på mediciner med metylfenidat är Ritalin, Ritalin-SR, Ritalin LA eller Concerta och Metadate. Det finns också en del allmänna mediciner med metylfenidat (Equasym, Medikinet). Metylfenidat är en stimulant för det centrala nervsystemet.

För att uppnå positiva effekter för ADHD-patienter är målet för medicineringen dopaminsystemet i hjärnan. Det viktigaste neurobiologiska problemet vid ADHD kan förklaras som en felfunktion i transportsystemet för dopamin. Dessa transporter är ansvariga för återupptagningen av dopamin från det synaptiska mellanrummet in i nervcellerna. Om aktiviteten (eller antalet transportörer) är för hög är dopaminnivån för låg.

Atomoxetin (Strattera) är ett annat läkemedel som visat sig ha effekt vid ADHD. Det är första rekommenderade läkemedel istället för metylfenidat i vissa specialfall, såsom narkomaner, svåra ryckningar i kroppen och sömnsvårigheter.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-medication-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.