Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

KBT vid ADHD

Sammanfattning: Beteendeförändringar och Beteendeterapi vid behandling av ADHD.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

KBT vid ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, psykiater, Gunborg Palme, Leg. psykolog, Leg.
Första version: 2003-08-19.
Senaste ändring: 2015-10-22.

Hur fungerar psykoterapi enligt KBT-metoden för ADHD?

Svar:

KBT är en mycket väl beprövad och användbar psykoterapeutisk metod för att ändra vissa vanor och beteenden genom att öka frekvensen av acceptabla beteenden och minska frekvensen av oacceptabla dito.

KBT är en term som beskriver denna inriktning som har utvecklat speciella behandlingsprogram för barn, ungdomar och vuxna med ADHD. Grundtanken är beteendemodifikation för att antingen öka eller minska ett beteende med hjälp av belöning eller någon slags konsekvens. Positiv förstärkning (beröm eller någon slags omgående belöning) ges för "gott" uppförande. På samma sätt reagerar man omedelbart på ett "dåligt" beteende med exempelvis; en frånvaro av beröm. Man tänker sig alltså att barnet, allt för att få den positiva förstärkningen, kommer att öka sitt "goda" beteende. På detta sätt ökar man sannolikheten att barnet skall upprepa det önskvärda beteendet i stället för det icke önskvärda beteendet.

KBT kombineras ofta med andra metoder som också vara användbara (för att t. ex. hantera dåligt självförtroende eller andra problem som kommer utav ADHD som sekundära symtom).

KBT bör, för att nå bäst framgång, kombineras med läkemedelsterapi. Ofta är det så att varken läkemedel enskilt, eller KBT enskilt, kan ge effekt, men att kombinationen av båda metoderna, med tillägg av metoder för att stärka självkänslan ger bra resultat.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-behav-modif Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.