Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kosthållning för barn med ADHD och andra

Sammanfattning: Vad finns det för alternativa terapier vid ADHD? Finns det något naturligt terapialternativ vid ADHD?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kosthållning för barn med ADHD och andra

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 21 maj 2008.

Vad finns det för alternativa terapier för att behandla ADHD? Finns det ett naturligt terapialternativ vid ADHD? Finns det specialkost för barn med ADHD?

Svar:

 • Vad beträffar koståtgärder, så har man gjort försök med att förändra ett barns kosthållning för att förhindra ADHD. Att detta skulle ha effekt har inte kunnat påvisas vetenskapligt.

 • Man har provat att använda mycket höga doser av vitamin- och mineraltillskott för att behandla ADHD. Ej heller detta har haft någon vetenskapligt bevisad effekt.

 • Inte heller åksjuketabletter har haft någon inverkan på ADHD.

 • Candida-jäst. De som stöder denna modell tror att gifter framkallade av jästen tar över och försvagar immunsystemet, vilket gör individen mottaglig för många sjukdomar, inklusive ADHD. Detta har inte kunnat bevisas vetenskapligt. ADHD är inte en sjukdom utan en funktionsstörning.

 • Alger. De som stöder denna modell anser att blå-gröna alger kan vara ett effektivt näringstillskott vid ADHD. Detta påstående har dock inte kunnat bevisas vetenskapligt; däremot föreligger risk för leverskador vid alltför hög algkonsumtion.

 • Tillämpad kinesiologi (kiropraktik). Enligt denna teori beror inlärningssvårigheter på två särskilda ben i skallen. Ingen vetenskapligt bevisad effekt.

 • Optometric Vision Training. Denna teknik bygger på antagandet om att läsningsrelaterade inlärningssvårigheter beror på problem med synen. Dock kan detta inte bevisas vetenskapligt.

 • EEG Biofeedback. Förespråkare för denna approach anser att barn med ADHD kan tränas att öka den sorts hjärnvågsaktivitet som hör ihop med förmågan till ihållande uppmärksamhet. Dock finns inga vetenskapliga bevis för detta.

 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

  adhd-thr-contro Copyright 2003-2017 Web4Health
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.