Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD - Behandling med zink?

Sammanfattning: Zink kan ha en liten positiv effekt på vissa barn med ADHD.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD - Behandling med zink?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, psykiatriker
Första version: 31 dec 2003.
Senaste ändring: 21 maj 2008.

Är det möjligt att behandla symptomen för ADHD med zink?

Svar:

Antagligen har förhållandevis ospecifika hyperaktiva och impulsiva beteenden behandlats med flera olika alternativa metoder genom åren. Tvivelaktiga företag marknadsför många sådana typer av behandlingar.

Allmänt finns det ytterst lite bevis för hur de verkar och för hur effektiva de är. Dock kan vissa individer uppleva en positiv effekt av en alternativ behandling.

I en ny dubbelblind studie har effektiviteten av zinksulfat (150 mg) testats på barn med ADHD. Studien visade på en liten positiv effekt, jämfört med placebo (27% effektivitet mot 20%), vilket egentligen skulle kunna vara ett resultat av placeboeffekter. Nedan följer en översättning av det engelska orginalabstraktet från medlinedatabasen:

Dubbelblind placebo-styrd studie av zinksulfat i behandling av ADHD , av Bilici M, Yildirim F, Kandil S, Bekaroglu M, Yildirmis S, Deger O, Ulgen M, Yildiran A, Aksu H., institutionen för psykiatri, medicinska fakulteten, Karadeniz Technical University, School of Medicine, Trabzon, Turkiet. Prog Neuropsychopharmacol Biol-Psychiatry. 2004 Jan; 28 (1): 181-90.

BAKGRUND: De mest vanligt förekommande medicinerna för ADHD är psykostimulanter. Det finns dock alternativ till medicinen, i form av terapi, då vissa patienter får väldigt liten eller ingen effekt av stimulanterna och då vissa vägrar ta läkemedel. Några studier tyder på att bristen på zink spelar en viktig roll i hur störningen uppkommit och utvecklats (patogenesen). För att undersöka detta genomförde vi en studie av behandling med zinksulfat.

METOD: Patienter med en primär DSV-IV diagnos av ADHD (N=400; 72 flickor, 328 pojkar, genomsnittlig ålder=9.61+/-1.7) delades slumpvis in i två nästan lika stora grupper och genomgick en 12 veckor lång dubbelblind behandling med zinksulfat, 150 mg/dag (n=202) eller placebo (n=198). Effektiviteten mättes med ADHD-skalan, Conners ADHD-skala för lärare och DuPauls ADHD-skala för föräldrar. De primärt verksamma variablerna skiljde sig i genomsnitt åt, mellan zinksulfatgruppen och placebogruppen, från baslinjen till slutet (vid sista observationen ökade det fortfarande), på ADHD-skalan och Conners ADHD-skala för lärare. För säkerhets skull övervakade man barnen noga för att eventuella negativa förändringar snabbt skulle upptäckas; vitala och kliniska tecken.

RESULTAT: Zinksulfat var statistiskt överlägsen placebon när man såg till minskad hyperaktivitet, minskad impulsivitet och förbättrad social känsla, men inte då man såg till ökad uppmärksamhet. Dock var det totala terapeutiska resultatet för zinkgruppen och placebogrupper fortfarande 28.7% respektive 20%. Det fastställdes att hyperaktiviteten, impulsiviten och socialisationen uppvisat signifikant minskning hos barn med högre ålder och högre BMI-värden, med låga zinkvärden och dåligt med fria fettsyror (FFA). Kroppen tolerar zinksulfaten och den ger få biverkningar.

SLUTSATSER: Zinkterapin var markant överlägsen placebon i förminskande symptom av hyperaktivitet och impulsivitet, samt förbättrade den sociala känslan hos patienter med ADHD. Även om dessa rön inte är tillräckliga, kan man ändå påvisa att zinkbehandling verkar vara en effektiv behandling av ADHD-patienter som har högre ålder och högre BMI-värde, med låga zink- och FFA-värden.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-treat-zn Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.