Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD ADD Damp - alternativa terapier (alternativ terapi) alternativa behandlingsformer och läkare

Sammanfattning: Bör jag informera min läkare att vi använder kompletterande terapi för behandling av ADHD?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD ADD Damp - alternativa terapier (alternativ terapi) alternativa behandlingsformer och läkare

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2015-10-22.

Bör jag informera min läkare att vi använder alternativa terapier och behandlingsformer ADHD och ADD?

Svar:

I en nyligen utförd studie ombads föräldrar till barn med ADHD att tala om användningen av kompletterande och alternativ medicin (KAM). Man vet att många föräldrar använder sig av det för att på alla möjliga sätt undvika psykofarmakologisk behandling med psykostimulantia eller andra typer av multimodal behandling. 62 av 114 (54 %) av föräldrarna hade erfarenhet av alternativ behandling. Anledningarna till att prova det var huvudsakligen:
  • ett "naturligt" alternativ
  • mer kontroll över behandlingen
Ett viktigt resultat från studien var att endast 14 % av föräldrarna talade med sin läkare om att de använde alternativ behandling. Detta kan orsaka allvarliga problem för barnen, för även "naturliga" behandlingar som näringstillskott eller särskilda dieter eller till och med höga doser vitaminer kan innebära stora problem tillsammans med medicin.

Medan vetenskapliga resultat av dessa "alternativ" är i huvudsak en besvikelse, accepterar läkare ofta att föräldrar provar det. Men de kan också erbjuda mer pålitlig information om fördelarna och möjliga negativa konsekvenser av dessa behandlingsansatser.

Fram tills nu har forskningen visat att det inte finns någon alternativ eller kompletterande ADHD-behandling som ger några positiva, långvariga resultat. Du bör vara mycket försiktig om annonser eller lekmän rekommenderar denna typ av behandling och utlovar ett "botemedel" mot ADHD-symptom.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-complement-therapy Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.