Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vad är Strattera (Atomoxetin) för behandling av ADHD

Sammanfattning: Stratter (Atomoxetin) är ett antidepressivt medel som även har visat sig kunna hjälpa personer med ADHD.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad är Strattera (Atomoxetin) för behandling av ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2004-02-11.
Senaste ändring: 2013-11-24.

Vad är Atomoxetin (Strattera)?
Kan mitt barn som har ADHD behandlas utan psykostimulantia (medicin som ökar prestationsförmågan och skärper uppmärksamheten)?

Svar:

Under de sista månaderna har en "gammal" antidepressiv medicin fått mycket uppmärksamhet. Denna medicin används nu för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning).

De grundläggande principerna för användandet av antidepressiv medicin i behandling av ADHD är välkända sedan flera år. Biverkningarna av äldre tricykliska antidepressiva mediciner var för allvarliga för att denna medicinska behandling skulle kunna vara ett alternativ till psykostimulantia (medicin som ökar prestationsförmågan och skärper uppmärksamheten). Atomoxetin ger ett liknande mönster av positiva effekter på patienter med ADHD, men med mindre biverkningar.

Tack vare mycket forskning och marknadsföring av läkemedelsbolaget har denna behandling blivit ganska populär, framför allt i USA. Reklamen understryker "alternativet till psykostimulantia" och det faktum att atomoxetin inte är en kontrollerad substans, vilket innebär att läkare lättare kan skriva ut mer av preparatet.

De flesta ADHD-experter har haft goda erfarenheter av detta behandlingsalternativ, men de anser fortfarande att du bör överväga både för- och nackdelarna med behandlingen. Denna behandling lämpar sig inte för alla patienter, så de flesta ADHD-experter rekommenderar fortfarande psykostimulantia som ett förstahandsval.

Vi vet ganska lite om de långsiktiga effekterna av denna behandling, och vi måste också överväga de specifika biverkningarna av den antidepressiva behandlingen med atomoxetin. Vidare är ett av huvudproblemen med denna medicin den höga kostnaden för patienten (eller för sjukvården).

Atomoxetin är en antidepressivt läkemedel med relativt goda effekter på barn, ungdomar och vuxna. Många kontrollerade studier på barn, ungdomar och vuxna har visat på effektivitet och säkerhet hos medicinen. Den är inte en psykostimulantia untan en "norepineprin-återupptagningshämmare". Norepineprin är en signalsubstans i hjärnan som är involverad i symptomen för ADHD. Tidigare forskning har framför allt fokuserat på dopaminet och dopaminsystemen, men dessa system är inte huvudfokus vid atomoexetin-behandling. Dock är de systemen delvis involverade i av behandlingen med atomoexetin. Den grundläggande principen för norepineprin-återupptagningshämning är samma som för SSRI (selektiv serotonin-återupptagningshämning): Det finns ett speciellt transportsystem för signalsubstansen norepineprin. Detta kan blockeras med atomoxetin. Den presynaptiska cellen återupptar mindre av signalsubstansen, vilket leder till att tillgången av signalsubstansen ökar.

Denna ändring i koncentrationen av signalsubstansen har en positiv effekt på ADHD-symptom.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-strat-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.