Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Selektiva serotoninåterupptagshämmare -- bieffekter

Sammanfattning: SSRIs kan orska ökad ångest, sömnproblem, sexuella problem, illamående och diarre. Dessa sidoeffekter minskar ofta efter en tids användning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Selektiva serotoninåterupptagshämmare -- bieffekter

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid Ioannina Universitet, mediciniska fakulteten, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-06.

Har SSRI-preparat några bieffekter? Vilka är de?

Svar:

Bieffekterna av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRIs) är:
  • Illamående, förlorad aptit, diarré.
  • Ångest eller irritabilitet.
  • Sömnproblem eller sömnighet.
  • Förlust av sexuellt begär eller förmåga. Mer info.
  • Huvudvärk och yrsel.
  • Viktökning. Mer info.
De blir i allmänhet bättre efter några dagar. Sidoeffekterna med SSRIs är mindre än med tricykliska antidepressiva mediciner (TCAs). Man blir inte sömning av SSRIs, som man blir av vissa TCAs. Vid personer med sömnproblem kombinerar man ibland SSRIs med lägre doser av TCAs.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.