Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

När man tvärt avbryter antidepressiv medicinering

Sammanfattning: Vad händer om en antidepressiv medicinering plötsligt avslutas när patienten ligger inlagd på sjukhus?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

När man tvärt avbryter antidepressiv medicinering

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 27 dec 2007.

Jag är 64 år gammal och har varit deprimerad under nästan hela mitt liv. Jag har ätit Prozac i cirka 20 år. För en tid sedan var jag inlagd på sjukhus, och tog därför inte min medicin. Kan det plötsliga uppbrottet i medicineringen vara en orsak till att min depression plötsligt har förvärrats?

Svar:

Det du beskriver är en kronisk depression. Det är inte ovanligt att människor som lider av en kronisk depression äter antidepressiv medicin hela livet. Ibland kan man även kombinera antidepressiv medicin med neuroleptika. Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa patienter att hitta sätt att leva med en kronisk sjukdom som denna.

Ibland händer det att läkare minskar eller ändrar medicineringen av psykofarmaka när patienter, av andra orsaker än de psykiska, ligger inlagda på sjukhus. Det kan vara nödvändigt på grund av medicinska orsaker. Men, det bör alltid ske i samråd med en psykiatriker!

Svåra sjukdomstillstånd kan orsaka depressioner eller förvärra ett redan depressivt tillstånd. Detta är ett stort problem för äldre människor då det kan påverka deras sömn, aptit och/eller deras rörlighet. Därför är det ofta en stor hjälp för dessa patienter om de får psykofarmaka i form av antidepressiv medicin. Vissa experter i USA rekommenderar till och med att man ger denna patientgrupp psykostimulantia. Det ger en omedelbar aktivering och antidepressiv effekt, i väntan på att den antidepressiva medicinen ska bli verksam (vilket vanligtvis tar två till tre veckor.)

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-ssri-hospital Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.