Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare -- Att tänka på

Sammanfattning: Vad måste jag veta och tänka på när jag tar/ordinerar SSRI-preparat?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Selektiva serotoninåterupptagshämmare -- Att tänka på

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 24 sep 2004.

Vad måste jag veta och tänka på när jag tar/ordinerar SSRI-preparat?

Svar:

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat) kan ta fyra till åtta veckor innan de börjar verka, men de kan verka mycket tidigare. De bör inte tas inom två veckor efter man har slutat med monoaminoxidashämmare (en annan typ av preparat) eller någon annan medicin eller med alkohol, som kan reducera effektiviteten och öka giftigheten. SSRI-preparat kan var säkrare än tricykliska preparat, eftersom de inte dödar ens i stora kvantiteter. De är även säkrare för äldre vuxna, då bieffekterna är mer lätthanterliga.

Sexuell nedsättning kan vara ett betydande problem för en del personer när de tar SSRI-preparat. Om denna bieffekt förekommer, så kan ett annat anti-depressivt medel som inte orsakar detta problem användas istället.

Sluta aldrig plötsligt med ett SSRI-preparat (eller något annat anti-depressivt medel).

Användningen av dessa bör trappas ned långsamt och endast under läkares uppsikt. Att abrupt sluta med sådana preparat kan orsaka negativa bieffekter eller ett återfall in i en ny depressiv episod.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.