Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Effekter och kontraindikationer

Sammanfattning: När används tricykliska anti-depressiva preparat och varför?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Effekter och kontraindikationer

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 08 jan 2007.

När används TCA-preparat och varför? När används de inte?

Svar:

Denna typ av medicin används för att hjälpa till att ta bort symptomen vid svår depression.

När dessa preparat inte används:

  • Vissa av dessa mediciner ges inte till äldre vuxna, eftersom de orsakar för många bieffekter.
  • TCA-preparat ges vanligtvis inte till personer med särskilda hjärtproblem, som oregelbunden hjärtrytm och lågt blodtryck.
De fungerar lika bra som serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat) och en psykologisk behandlingsform som heter kognitiv beteendeterapi.

Det finns följande: amitriptylin, desipramin, doxepin, imipramin, nortriptylin, protriptylin, trimipramin.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.