Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Andra anti-depressiva -- Nefazodon

Sammanfattning: Nefazodon är en mix av SSRI och ett annat preparat. Den är lika effektiv vid behandling av depression som SSRI-preparat och den har även liknande bieffekter.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Andra anti-depressiva -- Nefazodon

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 08 jan 2007.

Vad är Nefazodon? Hur fungerar den? Vilka bieffekter har den?

Svar:

Nefazodon är en mix av SSRI och ett annat preparat. Den är lika effektiv vid behandling av depression som SSRI-preparat och den har även liknande bieffekter. De vanligaste bieffekterna av Nefazodon är:

  • Muntorrhet
  • Suddig syn
  • Förstoppning
  • Lågt blodtryck
Ytterligare negativa bieffekter av Nefazodon är möjliga men ovanliga. Sådana kan vara allergisk reaktion, illamående, ringningar i öronen, huvudvärk, sömnlöshet och möjligtvis slaganfall. Den är fri från bieffekter i mag/tarmområdet och sexuella bieffekter som SSRI-preparat har. Den är mer lugnande så den hjälper vid sömnbesvär, men den medför visst blodtrycksfall vid ändring av position (exempelvis sittande till stående).

Nefazodon hydroklorid bör inte tas om patienten tidigare fått en allergisk reaktion på denna medicin. Den bör inte heller användas om patienten tar något MAOI-preparat.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.