Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Bieffekter

Sammanfattning: Vilka bieffekter har tricykliska anti-depressiva preparat (TCA)?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Bieffekter

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 08 jan 2007.

Vilka bieffekter har TCA-preparat?

Svar:

Bieffekter kan variera bland dessa mediciner och de flesta av dem försvinner allteftersom man fortsätter att ta medicinen. Bieffekter kan vara:
  • Upprörd mage och andra problem, som förstoppning.
  • Muntorrhet, suddig syn och sömnighet.
  • Sänkt blodtryck.
  • Viktökning.
  • Darrningar och svettningar.
  • Oförmåga att urinera (kvarhållande av urinen).
  • Förlust av sexuell önskan och förmåga.
  • Förvirring eller delirium hos äldre vuxna.
Det största problemet med dessa preparat är att bland dessa ogynnsamma effekter ingår fara för hjärtat hos dem med tidigare hjärtsjukdom eller vid överdos. En överdos kan vara dödlig.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.