Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Att tänka på

Sammanfattning: Vad måste jag veta och tänka på när jag tar/ordinerar TCA-preparat?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tricykliska anti-depressiva (TCA-preparat) -- Att tänka på

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 mar 2004.

Vad måste jag veta och tänka på när jag tar/ordinerar TCA-preparat?

Svar:

Dessa mediciner måste tas i små doser i början och dosen bör ökas gradvis för att hålla nere bieffekterna. Regelbundna blodprover är nödvändiga för att kontrollera hur mycket av medicinen du har i blodet. För mycket av denna typ av medicin i blodflödet kan vara farligt.

Medicinering med tricykliska anti-depressiva medel (som med alla anti-depressiva medel) bör inte avslutas plötsligt. Patienter kan lida av abstinenta bieffekter efteråt.

Dessa mediciner kan ta fyra till åtta veckor innan de börjar verka. De kan ta längre tid att visa effekt hos äldre vuxna. Desipramin, nortriptylin och trazodon har minst antal bieffekter och kan ges till äldre vuxna av den anledningen. Dessa mediciner är dock inte att föredra för äldre vuxna vid behandling av depression på grund av de svåra bieffekterna.
Det kan vara nödvändigt med inläggning på sjukhus innan medicinen börjar verka, särskilt om patienten är självmordsbenägen, eftersom denna typ av medicin är farlig att överdosera.

TCA-preparat bör inte användas med:

  • Vissa hjärtmediciner, som digoxin.
  • Vissa mediciner som behandlar slaganfall, som fenytoin.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.