Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Utsättning av antidepressiva - abstinesbesvär

Sammanfattning: Antidepressiva läkemedel är inte beroendeframkallande, men om man slutar plötsligt kan man få problem. Man bör alltid planera avslutande av behandlingen tillsammans med sin läkare.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Utsättning av antidepressiva - abstinesbesvär

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 10 jan 2004.
Senaste ändring: 27 mar 2007.

Vad händer om jag plötsligt slutar ta min antidepressiva medicin? Kan man få abstinensbesvär av antidepressiva? Kan man bli beroende av antidepressiva?

Svar:

Tyvärr sprids fortfarande den felaktiga uppfattningen att man kan bli beroende av antidepressiv medicin.

För att förtydliga en gång för alla: NEJ, man blir inte beroende av antidepressiva mediciner!

Däremot bör man aldrig avsluta behandling med antidepressiva på egen hand utan att ha talat med läkare, eftersom man kan få kroppsliga besvär som hänger samman med utsättningen av preparatet. Det gäller framförallt vid SSRI-preparat, selektiva serotoninåterupptagshämmare, men även andra antidepressiva (tricykliska). De besvär som uppkommer vid en alltför hastig utsättning kan variera mellan olika personer. Utsättningsbesvären beror bland annat på förändringen hos neurotransmittorerna, men det tillkommer också att de ursprungliga orsakerna (t ex depression eller ångest) fortfarande finns kvar, som kan leda till både psykiska och kroppsliga besvär. Kännetecknande för utsättningsbesvär är att besvären släpper så snart medicinen sätts in igen. Till de vanligaste besvären vid en alltför snabb utsättning hör bland annat:

  • Osäkerhet, yrsel, nervositet och oro
  • symptom som påminner om influensa (ont i leder, trötthet)
  • koncentrations- och minnessvårigheter

Dessa besvär är vanligtvis lätta och övergående och försvinner av sig självt inom några dagar. Därför rekommenderar läkare vanligtvis att utsättningen sker stegvis, dvs att medicineringen trappas ner över några dagar upp till några veckor.

Eftersom det utan medicin finns en ganska stor återfallsrisk vid depression eller ångest bör man alltid rådgöra med sin läkare om vidare behandling med medicin.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-ad-nodrug Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.