Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Viktökning och antidepressiva medel

Sammanfattning: En studie har visat på att olika antidepressiva medel (SSRI-preparat), påverkar viktökning olika mycket.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Viktökning och antidepressiva medel

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 23 aug 2003.
Senaste ändring: 24 jun 2007.

Hur kan jag bli av med de 20 kg:s övervikt som jag fått på grund av Paroxetin?

Svar:

Viktökning i samband med antidepressiva medel är en bieffekt som bör uppmärksammas. Det kan dock finnas fler möjliga orsaker till viktökning. Förutom medicineringen bör man också överväga om man fått en ökad eller förändrad aptit genom att det depressiva tillståndet reducerats eller om man förändrat aktivitetsnivå.

Sluta inte med medicineringen innan du talat med din psykiatriker!

Medicinering kan användas för påverkan under kort tid (3 till 6 månader) eller användas för en längre tids påverkan (under mer än 6 månader). När det gäller viktökning anses all viktökning över 7% över en persons ursprungliga vikt relevant. Viktökning orsakad av SSRI är mindre troligt vid korttidsanvänding. Kunskap om olika effekter på viktökning är viktigt för att kunna göra ett bra val av antidepressiva medel! Läkare bör alltid informera patienterna om möjliga bieffekter och påverkan på vikt och hur man kan undvika kraftig viktökningar genom motion och hälsosam föda.

Det är inte alla SSRI-preparat (som t ex Paroxetin) som orsakar viktökning för alla patienter. En studie har visat på att olika SSRI-preparat, påverkar viktökning olika mycket. Sannolikheten att Paroxetin orsakar viktökning är högre än hos andra mediciner av samma typ (Fluvoxamin eller Sertralin). Studier har också visat på att de flesta patienter som använder Citalopram, inte visar någon viktökning (men en minoritet på 5% av patienterna har en viktökning på mer än 5 kg).

Låt oss nu titta på några andra antidepressiva medel:

Buproprion (Zyban) påverkar viktminskning, men den terapeutiska verkan kan vara något lägre än vod andra antidepressiva medel. Buproprion är inte tillgänglig i alla länder.

Venlafaxin (Efexor) hämmar återupptagningen av serotonin och noradrenalin); ingen relevant viktökning (men det finns inte tillräckligt med data tillgängligt)

Nefazodon (Nefadar) ; ingen signifikant viktökning

Mirtazapin (Remeron) ; Mer troligt med viktökning jämfört med placebo, dock mindre troligt med viktökning jämfört med tricykliska antidepressiva farmaka.

Tricykliska antidepressiva farmaka : Känd påverkan på viktökning, både vid korttidsbruk som vid långtidsbruk

Så vilka är dina alternativ?:

  • Inhämta kunskap om eventuella bieffekter och påverkan av viktökning som olika mediciner kan ha.
  • Gör en mat-dagbok för att kontrollera andra orsaker till viktökning.
  • Öka din fysiska aktivitet.
  • Tala med din läkare om olika behandlingsalternativ.
  • Byt SSRI-preparat.
  • Byt till en annan antidepressiv medicineringstyp.
  • Kombinera din medicin med Buproprion (orsakar nedsatt aptit). För ett mindre antal patienter (med ADHD), kan kombinationen av andra psykostimulativa medel (eng. methylphenidate) ha en liknande effekt.

Ännu en gång: Sluta inte med medicineringen innan du talat med din läkare! (Mitt svar och det som framkommer här, är inte tillräckligt. När det gäller medicinering och vilken medicin som är bäst för dig, krävs mer information om dig och en personlig kontakt mellan dig och din läkare.)

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-antidep-weight Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.