Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD-barn och vanliga myter

Sammanfattning: Runt ADHD-barn och deras föräldrar finns en rad myter. Som de flesta myter finns det lite belägg för att de ska vara sanna.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD-barn och vanliga myter

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 15 jan 2009.

Är Ritalin endast ett försök att bedöva problembarn?

Svar:

Myt: FÖRÄLDRAR SOM GER SINA BARN MEDICIN MOT ADHD BEDÖVAR PROBLEMBARN.

Vissa människor menar att medicinering av barn med ADHD endast är ett frustrerat försök att förklara misslyckanden i uppfostran och att förklara ouppmärksamhet, inkompetens och oförmåga hos vuxna (eller lärare) för att kontrollera dessa barn. Dessa människor säger att föräldrar försöker dölja sina egna misslyckanden och använder medicin för att lugna ner barnen.

Sanning: Detta är orättvist eftersom de flesta av dessa människor nästan aldrig kommer i kontakt med barn med ADHD eller deras föräldrar under någon längre period. De som inte har haft sådana barn kan inte ha en aning om hur det är.

De förlitar sig mycket ofta på felaktig information som de läst eller sett någonstans. Det finns ett stort intresse för sådan felaktig information och känslomässiga diskussioner rörande ADHD och stimulerande medicin förekommer ofta i media. Men de pratar inte med självhjälpsorganisationer eller föräldrar, utan endast med författare utan någon erfarenhet på området som bara försöker få publicitet för sina egna böcker eller skolor.

Slumpmässiga, kontrollerade studier i både USA och Sverige har försökt kombinera medicinering med interventioner på beteendet och sedan slutat med det ena eller det andra. För de som försökte vara utan medicin gav inte beteendeinterventionerna någonting. Endast kombinationen av medicin och psykosociala och beteendemässiga interventioner mot ADHD ger det bästa resultatet. Beteendeterapi är särskilt viktigt om det finns tecken på andra störningar som uppförandestörning eller symptom på sekundär depression eller ångest.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-myth-dope Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.