Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykofarmaka och beroende, avgiftningsplan

Sammanfattning: Bensodiazepin är en typ av psykofarmaka som kan användas vid ångest. Om man använder det under en längre tid kan det uppstå ett fysiskt beroende.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykofarmaka och beroende, avgiftningsplan

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 21 jun 2009.

Om jag börjar med lugnande medel (benzodiazepiner) kommer jag då behöva ta dem hela livet? Vad är det för risker med benzodiazepiner (Sobril, Oxascan, Valium, Stesolid, Xanax m.fl.)

Svar:

Svaret är nej, men eftersom jag tror att din fråga syftar på beroende, kan det vara användbart att förklara det bättre.

Problem med fysiskt tablettberoende, det vill säga att tvångsmässigt behöva ta en viss medicin för att förhindra ett abstinenssyndrom (ett fysiskt syndrom som uppkommer när man plötsligt avbryter en behandling och då patienten kan förvänta sig ökade ångestsymptom) är något som kan kopplas till bensodiazepinbehandling av ångest och sömnlöshet.

Det har visat sig att upp till 45 procent av patienterna som har fått stabila doser av bensodiazepiner under lång tid visar tecken på fysisk abstinens.

Om du tar den här typen av medicin och du vill sluta utan att drabbas av abstinenssymptom, måste du följa en strikt avgiftningsplan: en gradvis dosreducering som löper över flera veckor eller månader (du bör vara förberedd på ungefär en veckas avgiftning för varje månad du tagit medicinen).

Ingen av de andra typerna av psykofarmaka verkar ge något fysiskt beroende eller fysisk abstinens.

En annan sak är det psykiska beroendet av psykofarmaka. Det man kallar psykiskt beroende är när en patient inte kan sluta ta en medicin av rädsla att förlora de fördelar den givit och förväntan att den ska ge allt mer fördelar vid fortsatt bruk (ibland även missbruk).

Psykiskt beroende är ett mycket vanligt syndrom som kan relateras till vanliga beteenden i vardagen och påminner om irrationellt magiskt tänkande hos barn (Om jag gör så här...kommer det här att hända.).

Bästa sättet att skydda sig från riskerna med psykiskt och fysiskt tablettberoende är att förstå att alla medicinska behandlingar av en psykisk störning minskar men inte utrotar störningen, samt att medicinen endast bör tas under en begränsad tid och alltid i ordinerad mängd.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

therapy-drugs-depend Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.