Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Toleranseffekter av Benzodiazepine vid regelbunden användning

Sammanfattning: Vid regelbunden användning av benzodiasepiner, anpassar sig kroppen så att effekterna minskar helt eller delvis, och så att abstinenssymptom uppstår övergångsvis om man slutar med dessa mediciner.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Toleranseffekter av Benzodiazepine vid regelbunden användning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Prof. Heather Ashton, Universitetet av Newcastle, avdelningen för Neurologi, Neurobiologi & Psykiatri
Första version: 2003-08-19.
Senaste ändring: 2011-08-31.

Vad innebär tolerans till benzodiazepines? varför måste min dosering av sömntabletter ökas?

Svar:

Vid regelbunden användning utvecklas tolerans mot många av benzodiazepins (Alprazolam, Ambien, Anxon, Apodorm, Apzepam, Ativan, Bromazepam, Centrax, Chlordiasepin, Clobazam, Clonazepin, Klonazepin, Clorazepain, Dalmane, Diazepan, Diazephane, Doral Dormonol, Estazolam, Euhypnol, Flunitrazepan, Flurazepan, Fluscane, Frisim. Halazepan, Halcion, Ketazolan, Klonopin, Lexomil Lexotan, Librium, Loprazolan, Lorazepan, Lormetazepan, Medazepan, Mogadon, Nitrazepan, Nobrium, Noctamin, Normison, Oxascan, Oxazepan, Paxipan, Prazepan, ProSon, Quazepan, Restoril, Rivotrin, Rohypnol, Seraxat, Serenil, Serepan, Sobril Stesolid, Temazepan, Temesta, Tranxen, Triazolam, Valium, Xanax, Xanor, etc.) effekter: Originaldosen av medicinen får progressivt mindre effekt och dosen måste ökas för att uppnå originaleffekten. Detta har lett till att läkare ökat dosen i recepten eller skrivit ut en till sorts benzodiazepin samtidigt så att vissa patienter ätit två olika slags benzodiazepin åt gången.

Toleransen mot benzodiazepinens olika verkningsområden utvecklas i olika stadier och till olika grad. Tolerans till den sömngivande effekten (sömntablettverkan) utvecklas fort och inspektioner av sovvanor har visat att sömnmönster, inkluderat djupsömn (sömn med långsamma vågor) och att drömma (som initialt undertrycks av benzodiazepin),återgår till samma nivå som innan behandlingen efter några få veckors användning av benzodiazepin. De som använder medicinen på dagtid mot ångest känner sig på motsvarande sätt inte längre sömniga efter några dagar.

Tolerans till effekterna mot ångest (lugnande, ångestreducerande effekt) utvecklas långsammare men det finns inte mycket stöd för att effekten av benzodiazepin är kvar på samma nivå efter några månader. Långtidsanvändning av benzodiazepin kan till och med förvärra ångeststörningar. Många patienter har märkt att ångestsymptomen ökat gradvis under årens gång trots regelbundet intag av benzodiazepin. Panikattacker och agorafobi (torgskräck) kan uppkomma för första gången efter kronisk användning under många år. Denna ökning av symptom under en långtidsbehandling med benzodiazepin beror förmodligen på en utvecklad tolerans mot de ångestdämpande effekterna vilket gör att även avvänjningssymptom kan utvecklas under behandlingen. Toleransen behöver dock inte alltid vara fullständig och kroniska användare av medicinen rapporterar ibland om kontinuerlig effektivitet. Detta kan delvis bero på dämpning av abstinensbesvär. Sådana symptom försvinner i de flesta fall gradvis efter en framgångsrik nedtrappning av benzodiazepin.

Tolerans mot benzodiazepiners anticonvulsanteffekter (kramphämmande) gör dem generellt olämpliga för långsiktig kontroll av epilepsi. Tolerans till de motoriska effekterna av benzodiazepin kan utvecklas till en sådan grad att personer med mycket höga doser kan cykla eller spela med i bollsporter. Fullständig tolerans till effekterna på minne och kognition har däremot inte visat sig förekomma. Många studier tyder på att dessa funktioner kvarstår som försämrade hos kroniska användare och återhämtar sig sakta, ibland ofullständigt, efter att medicineringen avslutats.

Tolerans är ett fenomenon som utvecklas under kronisk användning av många mediciner (även droger som alkohol, heroin, morfin och cannabis). Kroppen reagerar på den kontinuerliga närvaron av medicinen genom en serie av justeringar som tenderar att motverka medicinens effekter. I fallet med benzodiazepin sker kompensatoriska förändringar i GABA och i benzodiazepin-receptorerna. Dessa blir mindre mottagliga så att de hämmande åtgärdena från GABA och benzodiapin minskar. Samtidigt sker förändringar i ett sekundärt system kontrollerat av GABA så att aktiviteten från stimulerande neurotransmittorer tenderar att återställas. Toleransen till olika effekter av benzodiazepin kan variera mellan olika individer - förmodligen beroende på olikheter i neurologisk och kemisk uppbyggnad som visar sig i olika personlighetsdrag och mottaglighet för stress. Utvecklandet av tolerans är ett av skälen till att folk blir beroende av benzodiazepin och lägger även grunden till abstinenssyndromet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-benzo-tolerance Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.