Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Benzodiazepin och dess effekt på äldre människor

Sammanfattning: Benzodiazepinpreparat och dess effekt på äldre människor. Kroppens förmåga att ta upp Benzodiazepin ökar med åldern.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Benzodiazepin och dess effekt på äldre människor

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. H. Ashton (anpassat för Web4health av Martin Winkler)
Första version: 2003-08-19.
Senaste ändring: 2010-06-03.

Vad har benzodiazepin för effekt på äldre människor?

Svar:

Äldre människor är känsligare än unga när det gäller den lugnande effekten på det centrala nervsystem som orsakas av benzodiazepinpreparat.

Benzodiazepin kan orsaka:

  • förvirring,
  • sömngång,
  • minnesförlust/minnesrubbningar (amnesi),
  • sämre balans (ataxi),
  • bakruseffekt och
  • i vissa fall Alzheimers.

Äldre människor bör därför inte ta detta preparat.

Den ökande känsligheten för benzodiazepin hos äldre patienter beror på att kroppens förmåga att uppta läkemedel ökar med åldern. Preparaten stannar längre kvar i kroppen hos äldre människor än hos yngre och effekten blir ofta större hos äldre patienter eftersom de har färre hjärnceller och mindre hjärnkapacitet än yngre människor.

På grund av dessa effekter, bör äldre patienter som tar benzodiazepin: behandlas med halva den dos som rekommenderas för en yngre patient, behandlingen bör även pågå under en kortare period (högst 2 veckor). Benzodiazepinpreparat utan aktiv upptagning (exv. oxazepam [Serax], temazepam [Restoril]) rekommenderas för äldre patienter, eftersom dessa preparat upptas långsammare än andra preparat (exv. chlordiazepoxid [Librium], nitrazepam [Mogadon]).

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-benzo-elderly Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.