Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Benzodiazepin (Valium, Sobril, Xanax, Xanor, Mogadon, Rohypnol, etc.) - effekter och skillnader

Sammanfattning: En överblick av olika benzodiazepinpreparat (Valium, Sobril, Rohypnol, Magadon, Xanor, mm.), samt deras olika halveringstider och jämförbara doser med olika preparat.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Benzodiazepin (Valium, Sobril, Xanax, Xanor, Mogadon, Rohypnol, etc.) - effekter och skillnader

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Prof. Heather Ashton, DM, FRCP Emeritus Professor i psykofarmakologi, School of Neurosciences, Division of Psychiatry, The Royal Victoria Infirmary, Queen Victoria Road, Newcastle upon Tyne NE1 4LP, England, UK
Första version: 2003-08-19.
Senaste ändring: 2017-04-13.

Vad är de huvudsakliga skillnaderna mellan olika benzodiazepinpreparat?
Vilka effekter ger Valium, Sobril, Xanax, Xanor, Mogadon, Rohypnol, etc.?

Svar:

Benzodiasepiner, översikt och jämförelse

Dosering. Det finns ett stort antal olika benzodiazepinpreparat tillgängliga på marknaden. Vad man bör känna till är att det finns viktiga skillnader mellan olika benzodiazepinpreparat. En skillnad är att doseringen kan variera en hel del mellan dem. Till exempel är 0,5 milligram (mg) av alprazolam (Xanax) ungefär likvärdigt med 10 mg av diazepam (Valium). En person som tar en dos av alprazolam på 6 mg per dag, behöver ta en dos på omkring 120 mg av diazepam för att få motsvarande effekt. Dessa skillnader i styrka är inte alltid vad som uppskattas av läkare och några av dem håller inte med om de doseringsjämförelser som angivits här. Ändå anser personer som behandlats med benzodiazepin, såsom alprazolam, lorazepam (Ativan) eller clonazepam (Klonopin) att de fått förhållandevis höga doser. Denna skillnad är viktig om man byter från ett benzodiazepinpreparat till ett annat. Detta finns beskrivet nedan.

Upptagning och avlägsning ur kroppen. Benzodiazepin kan också skilja sig åt i upptagningsförmåga, hur de tas upp i kroppen (av levern) och avlägsnas från kroppen (via urinen). Till exempel är halveringstiden (den tid det tar för koncentrationen i blodet att minska till hälften, efter en dos) för triazolam (Halcion) endast 2-5 timmar, för diazepam tar det 20-100 timmar, men en av de substanser som diazepam omvandlas till, desmethyldiazapam) har i in sin tur en halveringstid på 36-200 timmar. Detta innebär att mer än hälften av de aktiva produkterna i diazepam finns kvar i blodet i upp till 200 timmar efter att dosen tagits. Med upprepade doser varje dag går processen snabbare. Det finns en stor variation mellan individer i hur snabbt upptagningen av benzodiazepin sker.

Observera att spår av dessa läkemedel kan upptäckas i håret så långt bakåt i tiden som ens längsta hårstrå har vuxit.

Tabell 1. BENZODIAZEPINER OCH LIKNANDE LÄKEMEDEL 5

name=table1
Benzodiazepin 5
Halveringstid (timmar) 1
[aktiv upptagning]
Marknads­beteckning Aim2
Ungefärlig motsvarighet
orala doseringar (mg) 3
Alprazolam (Xanax, Xanor)
6-12
a
0.5
Bromazepam (Lexotan, Lexomil)
10-20
a
5-6
Klordiazepoxid (Librium, Tropium)
a
25
Clobazam (Frisium)
12-60
a e
20
Clonazepam (Klonopin, Klonapin, Rivotril, Iktorivil)
18-50
a e
0.5
Clorazepate (Tranxene)
[36-200]
a
15
Diazepam (Valium, Apzepam, Stesolid)
20-100 [36-200]
a
10
Estazolam (ProSom)
10-24
H
1-2
Flunitrazepam (Rohypnol, Fluscand)
18-26 [36-200]
H
1
Flurazepam (Dalmane)
[40-250]
H
15-30
Halazepam (Paxipam)
[30-100]
a
20
Ketazolam (Anxon)
2
a
15-30
Loprazolam (Dormonoct)
6-12
H
1-2
Lorazepam (Ativan, Temesta)
10-20
a
1
Lormetazepam (Noctamid)
10-12
H
1-2
Medazepam (Nobrium)
36-200
a
10
Nitrazepam (Mogadon, Apodorm)
15-38
H
10
Oxazepam (Serax, Serenid, Serepax, Sobril, Oxascand)
4-15
a
20
Prazepam (Centrax)
[36-200]
a
10-20
Quazepam (Doral)
25-100
H
20
Temazepam (Restoril, Normison, Euhypnos)
8-22
H
20
Triazolam (Halcion)
2
H
0.5
Icke-benzodiazepiner med liknande effekt 4 , 5
Halveringstid (timmar) 1
[aktiv upptagning]
Marknads­beteckning Aim 2
Ungefärlig motsvarighet
orala doseringar (mg) 3
Zaleplon (Sonata)
2
H
20
Zolpidem (Ambien, Stilnoct)
2
H
20
Zopiclone (Zimovane, Imovane, Zopiklon)
5-6
H
15

  1. Halveringstid: den tid det tar för koncentrationen i blodet att gå tillbaka till halva dess maxkoncentration efter en dos. Halveringstiden för den aktiva substans som medlemet omvandlas till visas i hakparenteser. Denna tid kan variera betydligt mellan individer.
  2. Marknadsbeteckningens syfte: även om alla benzodiazepinpreparat har liknande effekt, betecknas de vanligtvis som: ångestdämpande (a, lugnande medel), sömnmedel (H, sömntabletter) eller kramplösande läkemedel (e, minskar epileptiska anfall eller utbrott).
  3. Dessa jämförelsesiffror stämmer inte alltid överens med vad andra anser. De baseras huvudsakligen på klinisk erfarenhet, men kan variera mellan individer.
  4. Dessa läkemedel är kemiskt sett annorlunda sammansatta jämfört med benzodiazepinpreparat, men de har samma effekter på kroppen och fungerar på liknande sätt.
  5. Alla dessa preparat rekommenderas för kortvarigt bruk, maximalt 2-4 veckor.
Varaktighet av effekten. Upptagningstiden för benzodiazepin är självfallet viktig när man ska bestämma dess effekter. Varaktigheten av märkbar effekt är vanligtvis betydligt mindre än halveringstiden. Med de flesta benzodiazepinpreparat minskar de märkbara effekterna vanligtvis inom några timmar. Ändå fortsätter läkemedlet att utföra stora effekter inom kroppen. Dessa effekter kan bli påtagliga under fortsatt bruk eller när behandlingen avslutas.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-benzo-overview Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.