Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Artiklar om Benzodiazepin (Xanax, Valium, Oxazepam, Stesolid, Rohypnol, Etc.)

Sammanfattning: En lista av flera artiklar om benzodiazepin, psykiatriska mediciner (Alprazolam, Ambien, Anxon, Apodorm, Apzepam, Ativan, bensodiazapin, bensodiazapiner, bensodiazepams, bensodiazepin, bensodiazepiner, benzodiasepin, benzodiasepines, benzodiazapem, benzodiazepin, benzodiazepines, Bromazepam, Centrax, Chlordiazepin, Clobazam, Clonaz, Clorazepam, Dalman, Diazepam, Doral, Dormono, Estazolam, Euhypnol, Flunitraze, Flurazem, Fluscand, Frisio, Halazepam, Halcion, Imovane, Ketazolam, Klonaz, Klonopim, Lexomil, Lexota, Librium, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Medazepam, Mogadon, Nitrazepam, Nobrium, Noctamil, Normisom, Oxascand, Oxazepam, Paxipan, pillen, Prazepan, ProSo, Quazepam, Restoril, Rivotrim, Rohypnol, Serax, Serenix, Serepax, sova, Sobril, Sonata, Stesolil, Stilnoct, Temazepam, Temesta, tranquillizer, Tranxen, Triazolam, Valium, Xanax, Xanor, xanx, Zaleplom, Zimovane, Zolpidem, Zopiklon, Etc.)

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Artiklar om Benzodiazepin (Xanax, Valium, Oxazepam, Stesolid, Rohypnol, Etc.)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Jacob Palme, professor
Första version: 2005-12-14.
Senaste ändring: 2010-05-11.

Det finns en mängd läkemedel som alla tillhör klassen Benzodiasepiner och som alla har likartad verkan, fast med olika styrka och olika varaktighet. Några exempel på dessa läkemedel är Sobril, Mogadon, Xanax, Xanor, Librium, Oxazepam, Rohypnol, Valium, Stesolid. Denna artikel ger detaljerad överblick av olika slags Benzodiazepiner och anger varje medels styrka och halveringstid ( Tid det tar för halva mängden av medicinen att elimineras av normala biologiska processer). Några av dem har effekter som varar mycket länge, eftersom de omvandlas till en aktiv metabolit som har samma verkan.

Hur ser det kliniska bruket av Benzodiazepin ut?
Använding av Benzodiazepiner kan orsaka panikattacker.
Bruk av Benzodiazepin i behandling av ångeststörningar.
Varför använder 10% av alla patienter med kroniska sömnsvårigheter Benzodiazepiner?
Sömnproblem kan försämras efter långvarigt bruk av sömntabletter (återkommande insomnia).
För att undvika abstinenssymptom kan det vara nödvändigt att reducera dosen stegvis över ett antal veckor, följt av en avgiftningsplan.
Beroende av Benzodiazepin är vanligt och uppstår för många användare efter några veckor eller månader. Patienten kan vara i behov av att höja doseringen och om behandlingen därefter avslutas så kan svåra abstinenssymptom uppstå.
Vad menas med tolerans till Benzodiazepin?
Diskuterar varför sömntabletter ofta slutar fungera efter två månaders kontinuerligt bruk.
Varför bör du sluta med Benzodiazepin (Valium, Xanax, Rohypnol, Etc.)?
Hur är effekten av Benzodiazepin på äldre människor?
Varför använder 10% av alla patienter med kronisk insomnia Benzodiazepin?
Benzodiazepin kan ha en negativ inverkan på sömn.
Sömnighet, dålig koncentration, dålig koordination, muskelsvaghet, yrsel, mental förvirring, minnesförsämring, depression, att stimuleras istället för lugnas och oförmåga att känna sorg och glädje är vanliga biverkningar av Benzodiazepin.
Definierar återfall, återkomst, abstinens, tillbakagång, beroende, tolerans och anpassning.
Lista över fler artiklar om insomnia och sömnproblem.
Lista av länkar till artiklar om missbruk och andra former av beroende.
Vad är den viktigaste informationen som jag bör veta om Alprazolam?
Vad är Alprazolam? Under vilka märkesnamn säljs den?
Hur bör jag ta Alprazolam? Vad händer, om jag missar en dos? Vad händer om jag tar en överdos?
Vem bör inte ta Alprazolam?
Vad bör jag undvika när jag tar Alprazolam?
Vad är biverkningarna av Alprazolam?
Vilka andra mediciner påverkar Alprazolams effekt?
Vilka andra mediciner påverkar Alprazolams effekt?
Ett exempel på ett lugnande medel som inte tillhör diazepingruppen är Buspar.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-benzo-menu Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.