Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Långvarigt bruk av benzodiazepinpreparat vid sömnproblem

Sammanfattning: 10% av alla patienter med kroniska sömnsvårigheter behandlas med benzodiazepinpreparat.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Långvarigt bruk av benzodiazepinpreparat vid sömnproblem

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 20 aug 2003.
Senaste ändring: 27 aug 2008.

Vilka effekter kan långvarigt användande av benzodiazepinpreparat vid behandling av sömnsvårigheter ge?

Svar:

Bortsett det faktum att alla kliniska anvisningar och rekommendationer om att begränsa användandet av sömntabletter (inte längre än 4-6 veckor), vet vi att åtminstone 10% av alla patienter med kroniska sömnproblem använder benzodiazepinpreparat regelbundet under mer än ett år.

Det finns inte något bevis på att långarigt användande (längre än 4 veckor) av benzodiazepinpreparat har en positiv inverkan på sömnen. För patienter som använder preparatet under längre perioder, ökar risken för beroende. Bortsett detta fakta, finns det vissa patienter som påstår att långvarigt bruk av benzodiazepinpreparat har en positiv inverkan på sömnen. Det är inte ovanligt att dessa patienter tar kontakt med olika läkare, eller tar till olagliga handlingar för att få tag på preparatet.

Patienter som har lättare att framkalla beroende är:

  • äldre patienter,
  • patienter med psykiska störningar (ångest, personlighetsstörningar, bipolära störningar, schizofreni),
  • personer som har lätt att framkalla beroende,
  • hög toleransnivå för andra sömntabletter.

Patienter bör undvika att använda sömntabletter under en längre period, utan att samtidigt behandlas terapeutiskt (exv. psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, avslappningsterapi).

Patienter som behandlas med benzodiazepinpreparat under en längre period, bör noga utredas av läkare och/eller psykologer.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sleep-benzo-chronic Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.