Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykoterapi för dödligt sjuka

Sammanfattning: Bör man föreslå psykoterapi (eller psykiatrisk medicinsk behandling) för dödligt sjuka patienter?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykoterapi för dödligt sjuka

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-10-25.

Bör man föreslå psykoterapi (eller psykiatrisk medicinsk behandling) till en svårt cancersjuk patient?

Svar:

Det finns ingen klar definition på hur mycket psykisk påfrestning som kan betraktas som “normalt” för en döende person.

Att kunna identifiera de cancerpatienter som kan dra fördel av psykoterapi (och/eller psykiatrisk medicinering) beror helt på kunskapen och känsligheten hos de (anhöriga och läkare/sköterskor) som redan vårdar dem i hemmet eller på sjukhuset.

I allmänhet kan varje psykisk påfrestning som är ihållande och som stör patientens funktionsförmåga behandlas (eftersom vissa av dem helt kan försvinna och många kan bli bättre).

Den helt klart vanligaste psykiatriska diagnosen hos svårt cancersjuka patienter (som kommer att dö inom en snar framtid) är anpassningsreaktion. Depressiva reaktioner, akuta paranoida reaktioner och reaktiv förvirring är också vanligt.

Det är även vanligt med symptom som kan orsakas av sekundär hjärntumör eller av medicinen som används för att kontrollera den primära cancern.

Behandling av symptomen beror alltså på en korrekt identifiering av problemet och dess orsaker.

När chansen är liten att patienten kommer bli bättre, kan man underlätta för familjen genom att hjälpa dem (och andra vårdgivare) att förstå problemet och att hantera det på bästa sätt.

Ha dock i åtanke att det inte är möjligt, och inte heller önskvärt, att ta bort allt känslomässigt lidande hos patienter (och familjer) som tampas med dödliga sjukdomar.

Målet med ingripandet bör vara att dämpa alla onödiga och handikappande symptom så att sorgearbetet på förhand kan komma i gång och låta alla berörda fungera så bra som möjligt.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

therapy-terminally-ill Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.