Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Borderline - yttre påverkan

Sammanfattning: Dialektisk beteendeterapi har ett biologiskt-psykosocialt synsätt på borderline (känslomässigt instabil personlighetsstörning), dvs. barnet har en biologisk sårbarhet samt att sociala relationer har betydelse för utvecklandet och bibehållandet av denna personlighetsstörning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Borderline - yttre påverkan

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2011-08-16.

Finns det faktorer i omgivningen som kan påverka utvecklingen av Borderline personlighetsstörning (BPS)?

Svar:

Det råder inga tvivel om att faktorer som familj och sociala relationer har stor betydelse för utvecklandet och bibehållandet av denna personlighetsstörning. En vanlig teori (Dialektisk beteendeterapi) om BPS (känslomässigt instabil personliigetsstörning) har ett biologiskt-psykosocialt synsätt. Barnet har en biologisk sårbarhet, men faktorer i omgivningen och pågående traumatiska upplevelser i tidig barndom är av särskild relevans för störningens patologiska utveckling.

 • 71% av BPS-patienterna blir fysiskt misshandlade

 • 68% blir sexuellt utnyttjade, flickor eller pojkar

 • 62% upplever grovt våld i hemmet och familjen

  Pågående forskning visar att borderlinepatienter oftare varit med om tidiga separationer från viktiga personer (fadern eller modern) samt att de blivit känslomässigt försummade av sina vårdgivare. Ofta är det så att föräldrar till borderlinepatienter också har svåra problem när det gäller impulskontroll, känslomässig instabilitet eller drogmissbruk.

 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.