Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur man bör reagera på uttryckta självmordsavsikter

Sammanfattning: Självmordstankar bör alltid tas på allvar. Det är svårt att bedöma hur allvarlig risken är och man bör därför försöka stötta personen att diskutera saken med en psykolog eller läkare.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur man bör reagera på uttryckta självmordsavsikter

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Maria Wiklander,
Leg. psykolog,
Psykiatri Centrum Karolinska
Första version: 2005-06-15.
Senaste ändring: 2011-11-20.

Någon berättar för mig att han/hon vill begå självmord. Vad bör jag göra?

Svar:

Självmordstankar bör alltid tas på allvar. Det kan finnas en risk att personen verkligen försöker ta sitt liv. Det är svårt att bedöma hur allvarlig risken är och man bör därför försöka stötta personen att diskutera saken med en läkare. Man kan vända sig till en psykiater eller tala med sin husläkare. I de flesta fall går det att finna en behandling som kan hjälpa personen att må bättre och vilja att leva vidare.

Självmordstankar förekommer även hos personer utan allvarlig självmordsrisk, men tankarna är ändå uttryck för att personen är olycklig på något sätt. Ett läkarsamtal kan utreda allvarlighetsgraden i tankarna och vara till hjälp för problemet som lett till självmordstankarna. Det är därför aldrig onödigt att söka professionell hjälp vid självmordstankar.

Om en person berättar för dig om sina självmordstankar, så kan det vara till hjälp att du lyssnar på vad personen har att säga. Det kan fungera som ”första hjälpen” för den självmordsnära personen. Det gör inget om du känner dig osäker på vad du ska säga. Det viktiga är att personen märker att du lyssnar och tar problemet på allvar. Eftersom det är svårt att avgöra hur allvarlig självmordsrisken är, bör du stötta personen att även rådfråga en läkare. Om du är minderårig och får höra om någons självmordstankar, är det bra om du kan ta hjälp av någon vuxen. Det kan rädda liv, fast det kan kännas som man sviker ett förtroende! Vid akut fara för någons liv – ring 112!

Personer som tar sitt liv går ofta igenom en längre eller kortare process, där tanken på självmord kommer och går med olika styrka. Detta kallas en ”självmordsprocess”. Ibland kanske personen känner att tankar på släkt och vänner hindrar honom eller henne från självmord. Samtal med goda vänner kan kanske tillfälligt hjälpa personen att se ljusare på sin situation. I andra stunder kan personen vara mer sårbar. Deprimerade personer mår ofta sämre på mornarna, medan andra kan må sämst på natten. Ensamhet, påverkan av alkohol, trötthet m.m. är exempel på andra sårbarhetsfaktorer, som kan göra att självmordstankarna övergår i impulser att verkligen ta sitt liv. Det är därför viktigt att ta all självmordskommunikation på allvar och utreda varför personen har självmordstankar samt vilket stöd personen kan behöva.

Det är viktigt att känna till att det finns hjälp för de flesta orsaker till självmordstankar. Även personer som haft allvarliga tankar på självmord under lång tid och personer som gjort flera självmordsförsök, kan med rätt stöd och behandling hitta vilja och ork att leva.

Mer om självmord i Web4Health

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-suic-resp Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.