Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Omedelbara riskfaktorer för självmord

Sammanfattning: Om någon försökt begå självmord tidigare föreligger en förhöjd självmordsrisk. Upprepning av självmordsförsök förekommer i 15 procent av fallen under det första året efter ett försök

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Omedelbara riskfaktorer för självmord

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2011-02-12.

När ska man vara vaksam på att en person kan begå självmord? Kommer någon som har försökt begå självmord tidigare att försöka igen?

Svar:

En person betraktas som omedelbart självmordsbenägen om han eller hon:
  • upplever svårt deprimerad sinnestämning.
  • hallucinerar kommandon att begå självmord.
  • känner sig hopplös och pessimistisk.
  • är självförebrående och känner skuld.
  • uttrycker avsikt att skada sig själv.
En person betraktas även som omedelbart självmordsbenägen efter en självmordshandling om denna innehållit:
  • noggrann förberedelse av handlingen.
  • åtgärder för att undvika att bli störd eller räddad.
  • ett självmordsbrev och "ordnande" av personliga angelägenheter.
  • en förväntan om att metoden var dödlig.
  • besvikelse över att handlingen misslyckades.
Om någon försökt begå självmord tidigare föreligger en förhöjd självmordsrisk. Upprepning av självmordsförsök förekommer i 15 procent av fallen under det första året efter ett försök (risken är högre under de första tre månaderna). Ungefär en procent kommer att ta livet av sig under det första året och runt tre procent under de fem år som följer efter ett försök.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-suic-risk Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.