Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Förekomst av självmordstankar

Sammanfattning: Självmordstankar är vanliga hos befolkningen i stort. Självdestruktiva tankar förekommer hos en majoritet av alla människor vid särskilda tillfällen i livet, ca.....

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Förekomst av självmordstankar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 09 jan 2009.

Hur vanligt är det med självmordstankar? Är det vanligt att tänka att man vill skada sig själv?

Svar:

Självmordstankar är vanliga hos befolkningen i stort. Självdestruktiva tankar förekommer hos en majoritet av alla människor vid särskilda tillfällen i livet, vanligtvis vid stor besvikelse eller frustration.

Mer än 50 % av alla människor funderar någon gång under livet på att begå självmord.

För de flesta människor försvinner dessa tankar och passerar utan att orsaka några farliga handlingar. Om de kvarstår, som de gör hos dem som lider av depression, kan de dock orsaka att självdestruktiva planer formuleras och genomförs. I vissa fall kan sådana planer vara noggrant genomtänkta och inkludera åtgärder för att undvika att bli störd eller avbruten. En sådan situation är farlig och kräver professionell hjälp.

I England begås omkring 5000 självmord om året och ca 400-500 med överdoser av anti-depressiva. Medveten självskada tros vara 20-30 gånger vanligare.

Det är inte alla som begår självmord som lider av någon psykisk störning, men hos de som gör det är depression vanligast och 15 procent av alla deprimerade patienter tar livet av sig.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-suic-prev Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.