Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Behandling PTSD och/eller sexuella övergrepp; Effekter av övergrepp

Sammanfattning: En psykoterapeutisk trefasmodell beskrivs för behandling av offer för sexuella övergrepp och andra typer av post traumatic stress disorder (PTSD).

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling PTSD och/eller sexuella övergrepp; Effekter av övergrepp

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 24 aug 2008.

Hur kan man behandla de psykologiska konsekveserna av sexuella övergrepp? Är det samma som vid behandling av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)?

Svar:

Den psykoterapeutiska behandlingen av offren för sexuellt utnyttjande liknar behandling av andra typer av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Behandlingen använder sig vanligtvis av en trefasmodell omfattande följande faser:

Fas 1: Stabilisering: I denna första fas av behandlingen arbetar man med förtroendet mellan terapeuten och den drabbade. Terapeuten har då en stödjande funktion. Det är även viktigt att terapeuten ser till så att patientens sömn fungerar som den ska. Även en någorlunda struktur på livet, och en förmåga att kunna ta hand om sin hälsa är viktigt, innan man kan fortsätta till fas två. Ibland behöver den som har drabbats av sexuella övergrepp äta medicin för att detta ska kunna fungera.

Fas 2: Att minnas och sörja: I den andra fasen av den psykoterapeutiska behandlingen berättar klienten om vad som har hänt, samt om innebörden av detta. Den traumatiska erfarenheten diskuteras, och steg för steg kommer de känslor som är förknippad med händelsen fram. Traumat återupplevs, men denna gång i en trygg miljö där terapeuten är med och lyssnar och kan ge stöd.

Fas 3: Införlivande: Det nya sätt som patienten, efter arbetet i fas två, kan förhålla sig till övergreppen på införlivas nu i kontakten med vardagen och med andra människor. I denna fas kan även specifika svårigheter diskuteras, till exempel frågor om sexualitet.

Det är viktigt att förstå att alla offer för sexuellt utnyttjande inte klarar sig igenom alla tre faser. För vissa patienter är det arbete nog att klara av den första fasen.

I de fall där den drabbade vill arbeta med förhållandet till sin egen sexualitet, fokuserar man vanligtvis på sexuella känslor, rätten att ha kul och kunna njuta av sin sexualitet, sexuella råd, gränssättningar samt förhållandet mellan intimitet och sexualitet.

Hjälp av en psykoterapeut är ofta nödvändigt för att lära sig hantera sådana upplevelser.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-abuse-effects-psy Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.