Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur påverkar stress hälsan?

Sammanfattning: När människan utsätts för stress ger det en rad fysiologiska reaktioner.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur påverkar stress hälsan?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 29 aug 2008.

Vad händer i kroppen när man utsätts för stress, överarbete eller ilska? Hur påverkar stress hälsan?

Svar:

Stress kan vara ett ospecifikt krav att anpassa sig till en farlig situation på väldigt kort tid. Detta har beskrivits som en "fly-eller-fäkta"-reaktion (Walter Cannon). Vår kropp reagerar på ett sätt som den gjort ända sedan urtiden, då den var väl anpassad att springa iväg, att reagera väldigt snabbt eller att jaga ett vilt djur.

Dessa fysiologiska anpassningsreaktioner har beskrivits av den kanadensiske forskaren Selye. Denna ospecifika anpassning till möjliga faror eller belastningar syftar till att stimulera de kroppsliga funktionerna en kort tid (30 minuter) i kritiska situationer. Så kroppen reagerar på varje slag av belastning, stress eller anpassningskrav på ett väldigt liknande sätt:

  • Ökad hjärtslagsfrekvens, fler sammandragningar
  • Blodtryckshöjning
  • Snabbare andning (hyperventilation)
  • Sammandragning av musklerna
  • Förändrar blodlevring
  • Huden blir spänd
De kroppsliga reaktioner som inte är nödvändiga för att svara på den omedelbara faran minskar:
  • Sänkta gastro-intestinala funktioner (funktioner i mage och tarm)
  • Sänkta reaktioner hos immunförsvaret, vilket innebär förhöjd risk för infektioner
  • Sänkta sexuella funktioner

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-stress-selye Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.