Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Stress i vardagen

Sammanfattning: Små händelser i vardagslivet kan tillsammans orsaka stress.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Stress i vardagen

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 aug 2003.
Senaste ändring: 28 aug 2008.

Kan man uppleva stress av vardagliga aktiviteter?

Svar:

I modern forskning har det blivit allt mer tydligt att det inte bara är perioder av tungt arbete och svåra förluster som kan påverka vårt välmående och orsaka psykisk stress. Många små händelser i vardagen (stressituationer) kan tillsammans leda till allvarliga problem om det saknas lämpliga förändringsmöjligheter eller lösningar på vardagsproblemen. Detta inträffar ofta vid mellanmänskliga problem, exempelvis när det uppstått brister i organisationen eller arbetet, vilket i sin tur lett till tristess och avsaknad av utmaning. För mycket arbete är således inte den enda orsaken till psykologiska problem.

Ett vanligt problemområde är arbetslivet. Många människor med stort ansvar är ofta för stressade. Problem med chefen eller med andra medarbetare kan vara särskilt svåra.

Typiska stressfaktorer är också:

  • Felaktiga instruktioner eller uppgifter
  • För lite information om, och delaktighet i utformningen av arbetsuppgifter
  • Mycket störningsmoment, som telefoner som ringer eller dörrar som ständigt öppnas och stängs
  • Pressat tidsschema
  • Konflikter med kollegor eller chefer
  • Ogrundad kritik
  • Uteslutning ur, eller isolering från gruppen
  • Konkurrens
  • Rädsla för arbetslöshet
  • Tråkiga och monotona uppgifter
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-daily-hassles Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.