Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kranskärlssjukdomar (CAD, hjärtattack, angina, hjärtinfarkt) och psykiska problem hos en närstående

Sammanfattning: Det är inte bara patienten som drabbas vid en kranskärlssjukdom, utan även hans/hennes partner och hela familjen. De kan drabbas av känslomässiga problem och behöva särskilt stöd.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kranskärlssjukdomar (CAD, hjärtattack, angina, hjärtinfarkt) och psykiska problem hos en närstående

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 20 jan 2004.
Senaste ändring: 28 aug 2008.

Vilka typiska psykiska problem kan man koppla ihop med kranskärlssjukdomar (CAD, hjärtattack, angina, hjärtinfarkt), för patienter och dennes partner?

Vad upplever man när ens partner drabbas av en hjärtsjukdom?

Svar:

Plötsliga förändringarna som orsakats av svårta medicinska tillstånd, såsom kranskärlssjukdomar (CAD), kan leda till emotionella störningar och rädsla, inte enbart för patienten utan för hela familjen.

Det är välkänt att de flesta somatiska sjukdomar inte endast påverkar patienten psykiskt, utan även maken/makan och barnen påverkas. Rädslan och de emotionella störningarna som hör samman med diagnosen och sjukhusvistelsen är en del av problemet.

Skräcken och sjukdomens osäkra förlopp (risken för en hjärtinfarkt; sekundära komplikationer orsakade av sjukdomen) eller förväntningar på en planerad operation (exv. kranskärlsoperation (CABS) eller angioplastik (ballongvidgning av kärl) (PTCA)) kan orsaka oro och katastroftankar om framtiden och möjliga händelser kring operationen.

Familjen måste anpassa sig till den nya situationen. Med tanke på ev. försämringar är det viktigt att tänka på att livet kommer att förändras, inte bara för patienten, utan för hela familjen. Många livs- och matvanor måste förändras. Vissa känner ett stort ansvar för sin make (exv. att kontrollera medicineringen och partnerns dagliga aktiviteter).

Livet måste alltså organiseras på ett nytt sätt - ofta med mycket mer ansvar för partnern till den drabbade.

De flesta partners känner sig ensamma i denna situation. De får inte mycket stöd av släktingar eller av sjukvården. De tror att de måste hantera tragedin helt själva. Ofta klarar de av att fungera och anpassa sig till den nya situationen - i några veckor eller månader. Det är ett ganska vanligt problem att kvinnliga partners till en patient med kranskärlssjukdomar utvecklar anpassningsproblem eller någon typ av psykiska problem (t.ex. depression eller ångest) några veckor eller månader efter den plötsliga uppkomsten av sjukdomen.

Det är därför viktigt att även inkludera partnern i den medicinska rehabiliteringen. Ibland kan en självhjälpsgrupp eller medicinsk informationsgrupp hjälpa den närstående. Dessa hjälpåtgärder är dock inte möjliga på alla sjukhus.

Det kan därför vara nödvändigt att tala om sina problem och emotionella besvär med en läkare. Denne kan rekommendera en kortsiktig behandling med antidepressiva läkemedel (exv. SSRI) som kan hjälpa den närstående att klara av den nya stressfyllda situationen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-cad-psy Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.