Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Förmaksflimmer och övervikt

Sammanfattning: Enligt en ny amerikansk studie finns det ett samband mellan förmaksflimmer och övervikt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Förmaksflimmer och övervikt

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2005-03-18.
Senaste ändring: 2017-08-29.

Finns det ett samband mella förmaksflimmer och övervikt?
Vad för slags hjärtfel kan övervikt leda till?

Jag är överviktig (BMI 34.2, överviktklass 3). Under ett EKG test upptäckte min läkare förmaksflimmer (störning av hjärtrytmen i förmaken). Finns det ett samband?

Svar:

En ny amerikansk studie Framinghams hjärtstudie visade på ett samband mellan kraftig övervikt (övervikt med det så kallade Body Mass Index (BMI) på över 30) och förekomsten av förmaksflimmer.

Förmaksflimmer (störningar av hjärtrytmen i förmaken) innebär en risk för stroke, eftersom små blodproppar kan bildas. Patienten behandlas vanligtvis med blodförtunnande medicin för att förebygga stroke.

I undersökningen påvisades en högre risk att drabbas av förmaksflimmer. Med varje poängs ökning av BMI, ökar risken för att drabbas av förmaksflimmer med 4%. Risken för denna åkomma ökar med 52% för kraftigt överviktiga män och med 46% för kraftigt överviktiga kvinnor.

Övervikt är således den huvudsakliga faktorn att behandla för att förebygga förmaksflimmer. Författarna av studien anmärkte kritiskt att de flesta som försöker gå ned i vikt genom att följa en bantningskur misslyckas. Studien visade dock även att det är möjligt att förebygga förmaksflimmer genom en kombination av att vara medveten om näringriktig mat, förändrade matvanor och fysisk aktivitet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-obesity-heart Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.