Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Risker med övervikt

Sammanfattning: En överviktig person löper ökad risk för en hel del sjukdomar till exempel diabetes, cancer, astma, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och fertilitetsproblem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Risker med övervikt

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari och Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 26 jan 2007.

Är det farligt att vara överviktig?

Svar:

Fett är bra för kroppen eftersom det skyddar inre organ, värmeisolerar kroppen och skyddar om man ramlar så man inte slår sig så hårt.

Å andra sidan är fetma skadligt och övervikt kan bidra till allvarliga sjukdomar. Överviktiga personer löper 2-3 gånger så hög risk att dö i förtid än vad normalviktiga gör.

Man talar om fetma om individens BMI överskrider 30. Om BMI överskrider 40 talar man om svår fetma, vilket medför allvarliga risker för hälsan. Mera om Body Mass Index.

En överviktig person har ökad risk för en hel del sjukdomar och riskerna ökar med vikten. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes, cancer, astma, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, fertilitetsproblem, etc.

Ytterligare ett problem vid svår övervikt är risk för olyckor vid narkos om man behöver genomgå en operation.

Riskerna kan minskas betydligt om man går ner lite i vikt. Nyligen genomförd forskning har visat att om man minskar sin vikt med 10 % så minskar dödligheten med 20 %. Dödligheten i cancer minskar med 40 % och dödligheten i diabetes minskar med 30 %

En liten viktminskning kan alltså betyda mycket for hälsan och välbefinnandet.

Vi rekommenderar viktminskning när:

BMI är högre än 30

BMI är mellan 25 och 30 men centimetermåttet runt midjan är över 88 cm för kvinnor och 102 cm för män.

Patienten är sjuk i någon sjukdom som förvärras av övervikten.

Viktminskningen skall ske genom att man förbättrar sina matvanor samt slutar överäta och inte genom hårdbantning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-other-obesity-risks Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.