Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur man kommer över sorg

Sammanfattning: Att komma över sin sorg efter en svår förlust är ett arbete som bör få ta sin tid. Sorgeperioden kan delas in fyra olika faser.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur man kommer över sorg

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-03-22.

Vad ska jag göra för att komma över sorg?

Svar:

Enligt Worden, en av världens mest kända experter på sorgterapi där, har sorgeperioden fyra uppgifter:

_ acceptera förlusten

_ uppleva och uthärda smärtan eller sorgen

_ anpassa sig till en tillvaro där den avlidne personen saknas

_ ta tillbaka och återinvestera känslomässig energi

Sorgeperiodens uppgifter börjar med accepterandet av förlusten. Att vara närvarande vid bortgången, att se kroppen efter döden och begravningsceremonin hjälper den sorgedrabbade att inse verkligheten.

All inomsjälslig förändring är påfrestande och många människor försöker vid något stadium undvika smärtan eller sorgen.

De kan komma att försöka ersätta den förlorade relationen (t ex de gifter om sig snabbt eller adopterar ett nytt barn som ska ersätta det förlorade).

Det är klokare, om än mer ensamt och smärtsamt i början, att vänta tills sorgeperioden är helt över innan man försöker sig på en ny relation.

Att anpassa sig till en värld där den döde personen saknas innebär att ändra på många vardagliga ritualer och kan inkludera att man får utföra en del uppgifter som den döde tidigare utförde. Till exempel i en ung familj där fadern dör, får kanske modern anta även en fadersroll och i och med detta bli en mer hel och balanserad individ.

Under de tidiga stadierna av sorgeperioden är den sorgedrabbade personen upptagen av minnet av den döde. Det är som om psyket behöver omvärdera alla aspekter av relationen, acceptera och förlåta det dåliga och uppskatta det bra, innan man släpper taget.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-grief-overcome Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.