Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Sorg och oförmåga att återuppta sociala aktiviteter

Sammanfattning: Hur lång tid det tar att komma över sin sorg är svårt att säga eftersom sorg inte har något klart slut.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sorg och oförmåga att återuppta sociala aktiviteter

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 20 aug 2008.

Min bror förlorade sin fru för ett år sedan och han har fortfarande inte återupptagit några sociala aktiviteter eller intressen. Är det normalt? Finns det något vi kan göra för att hjälpa honom?

Svar:

Resultatet av normal sorg är per definition upplösning.

Hur lång tid detta tar är svårt att säga eftersom sorg inte har något klart slut. Äldre psykiatrer tänkte i termer av månader eller ett år, men man vet nu att den sorgedrabbade kan ha symptom av och till under mycket längre tid.

De flesta experter menar att komma över sorg inte kan jämföras med att tillfriskna från en sjukdom eller olycka, utan det handlar om att anpassa sig till det som hänt, anta en ny livsstil som kanske är annorlunda från innan förlusten men ändå tillfredsställande.

Sorgeterapi, liksom medicin, kan vara effektivt när det ges till de som behöver det; men detta är inte alltid lätt att avgöra. Att erbjuda terapi till en person som egentligen skulle klara sig lika bra utan kan orsaka mer skada än nytta.

Å andra sidan, terapi till de mer sårbara vet man minskar dödligheten och gör att vissa av de som förväntats lida av abnorm sorg klarar sig lika bra som liknande individer som tagit så stor skada.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-grief-get-over Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.