Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Depression som en påföljd av demens

Sammanfattning: Nervförtviningen vid Alzheimers och andra demenssjukdomar resulterar i en förlust av hjärnvävnad. Tillsammans med det konstanta symptomet minnesförlust, uppstår ofta depression som ett sekundärt symptom.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Depression som en påföljd av demens

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 11 jan 2007.

Kan demens orsaka depression? Varför?

Svar:

Nervförtviningen vid Alzheimers och andra demenssjukdomar resulterar i en förlust av hjärnvävnad. Tillsammans med det konstanta symptomet minnesförlust, uppstår ofta depression som ett sekundärt symptom. De depressiva symptomen kan vara dämpat humör och gråtmildhet eller en beteendeförändring och dessa visar sig ofta rätt så tidigt i sjukdomen.

Depression tros vara mer vanligt vid demens som inte är orsakad av Alzheimers. Som en del av demenssyndromet kan depression uppkomma på ett tidigt stadium, kanske som ett resultat av sjukdomsinsikt. Vetskap om försämring och ökande förlust av förmåga kan vara ytterst påfrestande.

Det finns hypoteser om att depression och beteendestörningar vid demens beror på reducerad serotoninhalt (serotonin är ett hormon i nervsystemet) och SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) har därför föreslagits som användbara i behandlingen av vissa symptom vid demens.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-eld-dement Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.