Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Schizoid personlighetsstörning

Sammanfattning: Personer med schizoid personlighetsstörning undviker i stor utsträckning alla typer av sociala situationer och uppvisar ett litet register av känslouttryck. Personerna är likgiltiga inför andras emotionella uttryck och är inte intresserade av relationer med andra människor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Schizoid personlighetsstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Tasja Klausch, psykologistuderande, under överinseende av Gunborg Palme, Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut.
Första version: 02 jan 2007.
Senaste ändring: 12 jun 2007.

Schizoid personlighetsstörning är vanligare bland män än bland kvinnor, men är sällan förekommande.

Personer med schizoid personlighetsstörning undviker i stor utsträckning alla typer av sociala situationer och uppvisar ett litet register av känslouttryck. Personerna är likgiltiga inför andras emotionella uttryck. De är inte intresserade av relationer med andra människor och förerdrar därför att göra saker på egen hand. Detta ointresse för relationer med andra kan leda till att de blir ointreserade även av sexuella relationer. Människor med schizoid personlighetsstörning lider oftast inte av sin störning och söker därför sällan hjälp.

Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan Schizoid personlighetsstörning och schizotyp personlighetsstörning (mer)

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, mer) beskriver schizoid personlighetsstörning som:

Ett genomgående mönster av tillbakadragenhet från sociala situationer och ett begränsat register av känslouttryck i kontakten med andra. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar minst fyra av följande uttryck:

  • varken önskar eller uppskattar nära relationer, inte ens inom den egna familjen
  • väljer nästan alltid ensamaktiviteter
  • har föga, om ens något, intresse av sexuell gemenskap
  • finner sällan något nöje av tillvaron
  • saknar nära vänner eller andra personliga kontakter utöver den närmsta familjekretsen
  • verkar vara likgiltig för såväl beröm som kritik
  • uppvisar emotionell kyla, tillbakadragenhet eller flacka affekter

För att en person skall kunna diagnostiseras med schizoid personlighetsstörning får dessa symtom inte endast uppvisas i samband med schizofreni (mer), förstämningssyndrom med psykotiska inslag (mer), någon annan psykossjukdom eller en genomgripande utvecklingsstörning (mer) och beror inte heller på direkta fysiologiska effekter av någon somatisk sjukdom eller skada.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-schizoid Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.