Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Schizotyp personlighetsstörning

Sammanfattning: Sociala och mellanmänskliga funktionsstörningar som utmärks av akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Schizotyp personlighetsstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Tasja Klausch
Första version: 02 jan 2007.
Senaste ändring: 02 mar 2007.

Personer med schizotyp personlighetsstörning saknar förmågan till socialt och mellanmänskligt samspel. De klarar inte av nära relationer och känner obehag i sociala situationer. En person med denna störning uppfattas av omgivningen som udda och tillbakadragen och med ett väldigt underligt beteende.

De lider dessutom av förvrängningar gällande perception och tänkande, vilket liknar de kognitiva störningar som är kännetecknande för schizofreni (mer). Det är därför som personer med schizotyp personlighetsstörning löper större risk att utveckla schizofreni.

På grund av att symptomen för schizotyp personlighetsstörning och schizofreni överlappar klassificeras denna personlighetsstörning under schizofreni i ICD-10 (mer).

Schizotyp personlighetsstörning uppträder ofta tillsammans med borderline personlighetsstörning (mer).

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, mer) beskriver schizotyp personlighetsstörning som ett genomgående mönster av sociala och mellanmänskliga funktionsstörningar som utmärks av excentriskt beteende, kognitiva eller perceptuella förvrängningar samt akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:

  • har hänsyftningsidéer (dock inte av vanföreställningskaraktär)
  • har underliga föreställningar eller magiskt tänkande som påverkar beteendet och som inte stämmer med gällande uppfattningar och normer i personens sociokulturella omgivning (är t ex vidskeplig, tror på klärvoajans, telepati eller ett "sjätte sinne"; hos barn och ungdomar bisarra fantasier eller fixa idéer)
  • har ovanliga perceptuella upplevelser, inkluderat kroppsillusioner
  • talar och tänker besynnerligt (t ex vagt, omständligt, metaforiskt, sirligt eller stereotypt)
  • är misstänksam eller har paranoida tankar
  • uttrycker inadekvata eller begränsade affekter
  • ter sig udda, excentrisk eller besynnerlig i uppträdande eller yttre framtoning
  • saknar nära vänner eller andra personliga kontakter utöver den närmsta familjekretsen
  • känner stark social ångest som inte avtar vid närmare bekantskap och som är kopplad till paranoid rädsla snarare än till negativ självbild

Störningen visar sig inte enbart i samband med schizofreni (mer), förstämningssyndrom med psykotiska drag (mer), någon annan psykossjukdom eller en genomgripande utvecklingsstörning (mer).

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-schizotypal Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.