Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Effekter av depression på dagliga rutiner

Sammanfattning: Det är inte bara personen som lider av depression som påverkas av sjukdomen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Effekter av depression på dagliga rutiner

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-03-22.

Hur påverkar en depression i vardagen?

Svar:

På arbetet är deprimerade personer långsamma och mindre produktiva, obeslutsamma och osäkra samt gör fler misstag. I hemmet är de ointresserade av familjen, oförmögna att uppskatta familjens sällskap och dela aktiviteter samt att delta i familjelivet. De är ur stånd att visa känslor för nära och kära och är helt ointresserade av att älska med någon. De undviker vänner och sociala sammankomster och får ingen tillfredsställelse av sina fritidsintressen.

Ju svårare sjukdomen är, desto större blir oförmågan. Personer som lider av en mildare form av sjukdomen besväras av sina symptom, men kan med ansträngning fortsätta sitt liv och sina aktiviteter som vanligt. Med ökande symptom blir aktiviteterna i hemmet, på arbetet och i det sociala livet möjliga att genomföra endast med större ansträngning tills, vid svåra sjukdomsfall, den enda aktiviteten som är möjlig att klara av är att hålla ihop sig själv. I en sådan situation kan den påtagliga risken för självmord göra det nödvändigt med den övervakning och omvårdnad som endast finns på sjukhus.

Depression skadar inte bara den deprimerade personen, utan också dennes familj och vänner.

Vanliga fysiska effekter av depression är:

  • Kronisk trötthet (utbrändhet) (Mer info)
  • Fysiska smärtor vars orsak inte kan klarläggas.
  • Större än normal risk för andra somatiska sjukdomar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-sym-life-depr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.