Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Bipolär sjukdom - Manodepressiv sjukdom; Definition, symptom

Sammanfattning: Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom karakteriseras av starka skiftningar i sinnesstämning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Bipolär sjukdom - Manodepressiv sjukdom; Definition, symptom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid Ioannina Universitet, mediciniska fakulteten, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-03-22.

Vad är definitionen på bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom?

Svar:

Bipolär sjukdom, också känd som manodepressiv sjukdom, är en störning i hjärnan som orsakar stora skiftningar i en människas sinnesstämningar, påverkar hennes ork och energi samt hennes kapacitet till normalt fungerande. Till skillnad från de skiftningar i sinnesstämning som alla har, innebär symtomen av bipolär sjukdom ofta svårhanterliga konsekvenser för den sjuke och dennes omgivning. Symtomen kan förstöra förhållanden, medföra dåliga yrkes- eller skolprestationer och även orsaka självmord. Ofta förstår man till en början inte att symtomen är tecken på sjukdom och det är därför vanligt att människor med bipolär sjukdom lidit i flera år innan de får den korrekta diagnosen och den rätta behandlingen. Precis som diabetes och hjärtsjukdomar är bipolär sjukdom en långtidssjukdom som måste hanteras med försiktighet genom en persons hela livstid.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-gen Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.